Виписка з медичної карти стаціонарного хворого злоякісним новоутворенням

З медичної карти стаціонарного хворого злоякісним новоутворенням

(складається всіма стаціонарами,

надсилається до онкологічного закладу за місцем проживання хворого)

Виписку направлено в _______________________________________________________________________________

(назва лікувального закладу)

(прізвище, ім`я, по-батькові хворого)

Стать _________ Дата нарождення: _____ _____ _______ Національність __________________________

(чол., жінка) (число) (місяць) (рік)

Область________________________________ Район____________________________ Мешканець _____________

______________________________________________________________________ Фах ___________________

(населений пункт, вулиця, буд.№, кв.№)

Група перв.обліку для постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС_______________________________

(ліквідатор-1; евакуйов.-2; проживає на тер.радіоеколог. контр.-3; діти, які народ.від батьків 1-3 груп первин. обліку-4)

Дата госпіталізації_______________________Дата виписки або смерті_______________________

(число, місяць, рік) (число, місяць, рік)

(ускладнення лікування; прогресування злоякісного новоутворення; від іншого захворювання/нещасного випадку)

a) клінічний діагноз__________________________________________________________________________________

(докладний діагноз із зазначенням локалізації та тканини первинної пухлини або рецидиву захворювання)

______________________________________________________________________________ код МКХ____________

Діагноз підтверждений__________________________ T__N__M__ pT__pN__pM__ Стадія__________

(гістолог.; цитолог.; рентген.; ендоскоп.; ізотоп. методом; клін., ін.)

Морфологічне заключення №_____________________________ Дата заключення ____________________

(число, місяць, рік)

морфологічний тип пухлини, ступень диференціювання

(частина «а» може повторюватись у разі множинного новоутворення)

б) ускладнення основного захворювання _________________________________________________________

в) супутні захворювання ____________________________________________________________________________

г) патологоанатомічний діагноз____________________________________________________________________

Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення №_______

(прізвище, ім`я, по-батькові)

Стать ________ Дата нарождення _____ _____ _______ Національність ______________________

(чол., жінка) (число, місяць, рік)

___________________________ ул._____________________кв.__ Професія_______________

Група перв.обліку для потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС ___________________________

(ліквідатори-1; евакуйов.-2; проживає на тер.радіолог.контр.-3;діти, народж. від батьків 1-3 груп первин.обліку-4)

Знято з обліку______________ Причина ___________________________________________________________

(число, місяць, рік) (помер від ускладнень лікування; прогрессування злояк.новоутворення;

від нещасного випадку; виїхав; діагноз знято чи не підтверджено)

(докладний діагноз із точним зазначенням локалізації первинної пухлини)

____________________________________________________________________________________________­ Код МКХ___

T__N__M__ pT__pN__pM__ Стадія___ Діагноз підтверджений____________________________________

(гістолог., цитолог., рентген., ендоскоп., ізотопн.методом, клін. та ін.)

Морфологічний тип пухлини________________________________________________________

Дата встановлення діагнозу___________________ Дата взяття на облік ___________________

(число,місяць, рік) (число,місяць, рік)

Обставини виявлення захворювання_________________________________________________

(за зверненням; в оглядовому кабінеті; при ін.видах профогляду; посмертно,без розтину; посмертно,на розтині)

Де встановлено діагноз____________________________________________________________

(назва лікувального закладу)

Рейтинг захворювання________________ Діагноз _________________ Дата ________________

(при множинних злоякісних новоутвор.) (знято / не підтвердився) зняття (місяць, рік)

Заповнюється при множинних злоякісних новоутвореннях для іншої пухлини

(докладний діагноз із точним зазначенням локалізації первинної пухлини)

__________________________________________________________________________________________­ Код МКХ ____

T__N__M__ pT__pN__pM__ Стадія____ Діагноз підтверджений___________________________________

(гістолог., цитолог., рентген., ендоскоп., ізотопн.методом, клін. та ін.)

Морфологічний тип пухлини________________________________________________________

Дата встановлення діагнозу___________________ Дата взяття на облік __________________

(число,місяць, рік) (число,місяць, рік)

Обставини виявлення захворювання________________________________________________________

( за зверненням; в оглядовому кабінеті; при ін.видах профогляду; посмертно,без розтину; посмертно, на розтині)

Де встановлено діагноз___________________________________________________________________________

(назва лікувального закладу)

Рейтинг захворювання________________________Діагноз ___________________________ Дата _______________

(при множинних злоякісних новоутвор.) (знято/не підтвердився) зняття (місяць, рік)

Дата добавления: 2016-06-06 | Просмотры: 192 | Нарушение авторских прав

Код закладу на ЗКПО

МОЗ України Код форми на зкуд

Назва лікувального закладу, Медична документація

Форма№027-1/о ЯКИЙ СКЛаВ ВИПИСКУ ——————————————————— Затверджено наказом МОЗ України

з медичної карти стаціонарного хворого зі злоякісним новоутворенням (складається всіма стаціонарами, надсилається до онкологічного закладу за місцем проживання хворого)

Виписку направлено в _________________________________

(назва лікувального закладу)

(прізвище, ім’я, по батькові) Стать_____Дата народження _____________ Національність,

(чол., жін.) (число, місяць, рік)Область ____________________ Район ___________

Мешканець____________________вул. _________буд. ___кв.

(міста/села) (населений пункт)Фах ____________________________

Група перв. обліку потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС ____________

(ліквідатори — 1; евакуйовані — 2; які проживають на тер. радіоеколог. контр. — 3;

Діти, які народ, від батьків 1 -3-ї груп первин, обліку) Дата госпіталізації ___________Дата виписки або смерті ___________

Число, місяць, рік) (число, місяць, рік) Помер внаслідок ____________________________________

(ускладнення лікування; прогресування злоякісного новоутворення;

від іншого захворювання; нещасного випадку) Заключний діагноз:

А) клінічний діагноз_____________________________

Докладний діагноз із зазначенням локалізації первинної пухлини та рецидиву захворювання) __________________________КодМКХ_____

Діагноз підтверджений __________

Гістолог.; цитолог.; рентген.; ендоскоп.; ізотоп, методом; консиліум та ін.і

Б) ускладнення основного захворювання __________________

В) супутній діагноз _______________________________

Г) патологоанатомічний діагноз _____________

Морфологічне заключення № _____________Дата

Характер проведеного лікування

(за радикальною програмою: паліативне; симптоматичне; реабілітація; інше)

Форма №030 / у-03-онко «Контрольна карта диспансерного спостереження (онко)».

На хворого злоякісною пухлиною, що знаходився на стаціонарному лікуванні в будь-якому медичному закладі, заповнюється «Виписка з медичної карти стаціонарного хворого із злоякісним новоутворенням» (форма №027-1 / у-03 (додаток 3.1)). По завершенні стаціонарного лікування хворого (або після його смерті) виписку направляють поштою в онкологічний диспансер, де на підставі цього документа вивчають результати лікування. Якщо лікування проводили в онкологічному диспансері, зазначену виписку направляють до лікувального закладу за місцем проживання хворого.

Всі пацієнти, у яких вперше встановлено діагноз злоякісного новоутворення, підлягають обов’язковій реєстрації. При виявленні злоякісної пухлини у хворого або при виявленні її на аутопсії, лікар будь-якого медичного закладу зобов’язаний оформити «Повідомлення про вперше встановленому разі злоякісного новоутворення» по обліковій формі №090 / у-03 (додаток 3.2) і в триденний термін направити його в територіальний онкологічний диспансер. Повідомлення заповнюють на кожен випадок злоякісного новоутворення, виявленого: а) при зверненні в поліклініку; б) при цільових та інших видах профілактичних оглядів; в) при обстеженні в стаціонарах; г) при встановленні злоякісного новоутворення на розтині; д) при розвитку метахронного первинної пухлини. Особливу увагу слід приділяти своєчасності відсилання «Повідомлення», так як це сприяє повноті обліку вперше виявлених хворих на злоякісні новоутворення.

На всіх первинних хворих із запущеною формою злоякісної пухлини (IV стадія захворювання), заповнюється облікова форма № 027-2 / о-03 «Протокол на випадок виявлення у хворого запущеної форми злоякісного новоутворення» (додаток 3.3). У цьому документі в хронологічному порядку зазначаються всі лікувальні установи, куди звертався пацієнт за медичною допомогою до встановлення діагнозу, і вказується причину занедбаності хвороби. Запущеної вважається і III стадія «візуальних локалізацій» раку: губа, язик (спинка, бічна, нижня поверхня, передні 2/3), ясна, дно порожнини рота, небо, інші відділи рота, мигдалина, ротоглотки, пряма кишка, анус і анальний канал, порожнину носа, меланома шкіри, інші новоутворення шкіри, молочна залоза, вульва, піхва, шийка матки, статевий член, яєчко, очей, щитовидна залоза.

Протокол складається у двох примірниках: один примірник додається до «Медичної карти стаціонарного (амбулаторного) хворого», другий направляється в онкологічний диспансер (кабінет) за місцем постійного проживання хворого. Кожен випадок пізнього виявлення злоякісної пухлини обговорюється на лікарській конференції (протиракової комісії) за участю лікарів, які допустили діагностичну помилку (додаток 3.3а).

Кожен онкологічний хворий, взятий на облік, підлягає диспансерному спостереженню. Контроль за хворим проводиться за формою № 030 / у-03-онко «Контрольна карта диспансерного спостереження (онко)» (додаток 3.4), де відзначаються паспортні дані, діагноз, клінічна група, стадія захворювання, дати виклику на огляд і відмітка про явку до лікаря. У карті записується повний діагноз, що включає основну та супутню патологію, а також відомості про всі застосованих методах лікування.

В даний час широко впроваджені автоматизовані системи обробки даних про онкологічних хворих за допомогою комп’ютерної техніки. Створено спеціальні програми, за допомогою яких в пам’ять ЕОМ вносять всі необхідні початкові відомості про хворого. У міру лікування і диспансерного спостереження за хворим в комп’ютер заносять додаткові дані.

Записи созданы 25534

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх