Історія вивчення клітини методи цитологічних досліджень

Урок на тему: «Клітина. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень. Сучасна клітинна теорія.»

« Клітина. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень. Сучасна клітинна теорія.»

«Подивитися в мікроскоп здатен

розвинути поняття про клітину, ознайомити учнів з історією вивчення клітини, методами цитологічних досліджень;

сформулювати основні положення клітинної теорії; виховувати на прикладі самовідданої праці вчених.

Мотивація навчальної діяльності

Протягом багатьох століть вчені намагалися з’ясувати, з чого «складається» людина, тварини, рослини. У чому суть тієї загадкової матерії, яка «живе»? Алхіміки та хіміки, серед яких зустрічалися й деякі від науки, піддавали живу матерію хімічному аналізу.

Клітина основна структурна і функціональна одиниця живих організмів, елементарна біологічна система.

Одноклітинні організми є одночасно й самостійним цілісним організмом.(малюнки, фото, відео-бібліотека )

^ В)різноманітність клітин за розмірами, формою, особливостями організації ,функціями.

Наука, що займається вивчення будови і функцій клітини, називається цитологія.

Вивчення і експериментальне дослідження будови і хімічного складу клітини

Функції внутрішньоклітинних структур

Функції клітин у живих організмів

Розмноження і розвиток клітин ,пристосування клітин до умов середовища

Етапи розвитку цитології. Заслуховуються повідомлення учнів та використовуючи матеріали ел. підручника

Презентація на тему:

Історія вивчення клітини Методи цитологічних досліджень

  • Play

1 / 19 Скачати

Історія вивчення клітини Методи цитологічних досліджень

Презентація по слайдам:

Історія вивчення клітини Методи цитологічних досліджень План уроку Розглянути історію вивчення клітини Вивчити основні положення клітинної теорії Дослідити методи вивчення клітини .

Люди дізналися про існування клітини лише в XVII ст .Незадовго до цього в 1590р.,голландський шліфувальщик стекол Захар Янсен уперше винайшов примітивний мікроскоп.

Першим ,хто оцінив зачення збільшувального приладу і застосував його для досліджень,був англійський фізик і ботанік Роберт Гук.

У 1665р.,вивчаючи зріз пробки він виявив структури,схожі на бджолині стільники і назвав їх клітинами.Відтоді цей термін міцно затвердився в біології .

Приблизно в цей час,відомий голландський дослідник Антоні ван Левенгук удосконалив мікроскоп і зміг спостерігати живі клітини із збільшенням більш ніж в 200 раз. Сам він уперше в 1683р.описав Бактерії.

Ще до відкриття клітини,відомий англійський лікар Гарвей припустив,що всі живі організми розвиваються з яйця. Це припущення блискуче довів російський вчений Карл Бер,який в 1827р.виявив яйцеклітину ссавців. Це відкриття дозволило зробити висновок, Що кожен організм розвивається з однієї клітини.

Для розуміння ролі клітини в живих організмах величезне значення мали праці Шлейдена і Шванна. Шванн проаналізувавши усі існуючи на той момент знання про клітину,сформулював версію клітинної теорії.

Р. Вірхов © Юрченко Л. П.

Історія вивчення клітини © Юрченко Л. П. Рік Вчений Внесок у вивчення клітини 1665 Роберт Гук Розглядаючи зріз корка, виявив комірки, які назвав «клітинами» 1674 А. Левенгук Відкрив бактерії та найпростіших 1676 А. Левенгук Описав пластиди та хроматофори 1677 А. Левенгук Вперше побачив сперматозоїд людини 1831 Р. Броун Відкрив клітинне ядро. Описав ядро рослинної клітини. 1839 Т. Шванн М. Шлейден Сформулювали основні положення клітинної теорії. 1858 Р. Вірхов Доповнив клітинну теорію положенням «кожна клітина з клітини»

Клітинна теорія Клітина – елементарна одиниця будови і розвитку всіх живих організмів Клітини всіх організмів подібні за походженням, будовою, хімічним складом, основними процесами життєдіяльності Кожна нова клітина утворюється тільки в результаті розмноження материнської клітини У багатоклітинних організмів різні типи клітин формуються завдяки їхній спеціалізації і утворюють тканини Із тканин формуються органи, які тісно пов'язані між собою © Юрченко Л. П.

Методи цитологічних досліджень Світлова мікроскопія Електронна мікроскопія Авторадіографія Метод культури клітин Мікрохірургія © Юрченко Л. П.

Методи цитологічних досліджень Метод цитологічних досліджень Сутність методу Світлова мікроскопія Дозволяє вивчити загальний план будови клітини та її органел, розміри яких не менші ніж 200 нм Електронна мікроскопія Збільшення об’єктів в понад 500000 разів дозволяє вивчити молекулярну будову клітинних структур Метод мічених атомів (авторадіографія) Використовують сполуки, що містять радіоактивні атоми. Це дозволяє вивчати процеси які відбуваються в клітині з цими речовинами. Метод культури клітин Дозволяє вивчати процеси життєдіяльності клітини без втручання в живий організм, отримувати необхідні речовини. Метод мікрохірургії Дозволяє здійснити операції на живій клітині.

Цитологічні методи застосовуються: В онкології для розпізнавання злоякісних і доброякісних пухлин; В гематології для діагностики захворювань і оцінки ефективності їх лікувань; В генікології-з метою діагностики онкологічних захворювань,визначення вагітності,гормональних порушень. Для розпізнавання багатьох захворювань органів дихання,травлення,сечовиділення,нервової системи. Профілактичний огляд з метою виявлення ранніх стадій пухлинного процесу.

Домашнє завдання Використайте § 16 для пояснення термінів: цитологія, клітинна теорія. Творче завдання Побудуйте схему взаємозв’язків цитології з іншими галузями науки. © Юрченко Л. П.

Чтобы скачать материал, введите свой email, укажите, кто Вы, и нажмите кнопку

Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь получать от нас email-рассылку

Если скачивание материала не началось, нажмите еще раз «Скачать материал».

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень

Розгляд історії вивчення клітини. Видатні вчені даної області досліджень. Основні положення клітинної теорії. Сутність методів цитологічного дослідження: світлова, електронна мікроскопія, авторадіографія, мікрохірургія. Загальні методи вивчення клітини.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Історія вивчення клітини, характеристика клітинної теорії. Дослідження будови рослинної клітини: ультра структура (мікроскопічна будова); біологічні мембрани та їх функції; цитоскелет, мікротрубочки і мікрофіломенти; ядро; ендоплазматична сітка; рибосоми.

Предмет, завдання і проблеми гістології. Методи гістологічних досліджень: світлова і електронна мікроскопія, вивчення живих і фіксованих клітин і тканин. Приготування гістологічного матеріалу: зрізи, фарбування, просвітлення. Техніка вирізки матеріалу.

Мітохонрдрії як органоїди клітини, їх будова та функції. Розміри, форма, загальна схема організації мітохондрій. Локалізація ферментної системи мітохондрій. Методи дослідження мітохондрій: електронна мікроскопія; інтерференційне мікроскопування.

Ультраструктура та механізм регенерації клітин. Просвічуюча та скануюча електронна мікроскопія. Об’ємне зображення клітин. Електронограма інтерфазного ядра. Проведення складних морфометричних вимірювань у клітини завдяки використанню цитоаналізаторів.

Типи клітинної організації. Структурно-функціональна організація еукаріотичної клітини. Вплив антропогенних чинників на довкілля. Будова типових клітин багатоклітинного організму. Ракція клітин на зовнішні впливи. Подразливість та збудливість клітин.

Основні положення нейронної теорії. Структурна модель та елементи нервової системи, обмін речовин, кровопостачання. Клітини глії; основні функції нейронів: сприймаючі, інтегративні, ефекторні. Механізм обробки і передачі інформації в нервовій системі.

Взаємодія барвників із структурами бактеріальної клітини. Ріст і розмноження бактерій. Культивування вірусів в організмі тварин. Фізичні методи дезінфекції. Гетерогенність популяцій мікроорганізмів. Бактеріостатичний, бактерицидний ефект дії антибіотиків.

Історія вивчення інстинктів: учення Дарвіна, Павлова, визначення Циглера, теорія походження інстинктів Ухтомського. Основні положення концепції Лоренца: структура поведінкового акту, механізми інстинктивних дій. Ієрархічна теорія інстинкту Тінбергена.

Предмет та важливість вивчення біології. Перші відомості про біологію як науку. Розвиток біологічної науки в епоху середньовіччя та Відродження. Новітні відкриття в біології — видатні вчені сучасності. Давньокитайська медицина. Історія і сучасність.

Основна структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів. Основні типи клітин. Будова, розмноження клітин та утворення білка. Колоніальні та багатоклітинні організми. Заміщення відмерлих та пошкоджених тканин організму. Способи поділу клітин.

Записи созданы 25534

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх