Пульс підвищується при підвищенні температури

Пульс підвищується при підвищенні температури

Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам. Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

При підвищенні температури повітря мають місце зворотні явища. При температурі повітря понад 30 °С працездатність людини починає падати. За такої високої температури практично все тепло, що виділяється, віддається у навколишнє середовище при випаровуванні поту. При підвищенні вологості піт не випаровується, а стікає краплинами із поверхні шкіри.

Недостатня вологість призводить до інтенсивного випаровування вологи зі слизових оболонок, їхні пересихання та розтріскування, забруднення хвороботворними мікробами.

Вода та солі, які виносяться із організму людини із потім, повинні заміщуватися, оскільки їхнього втрата призводить до згущення крові та порушення діяльності серцево-судинної системи.

Зневоднення організму на 6% викликає порушення розумової діяльності, зниження гостроти зору. Зневоднення на 15…20% призводить до смертельного наслідку.

Втрата солі позбавляє притулок здатності утримувати воду, що викликає порушення діяльності серцево-судинної системи. За високої температури повітря та при дефіциті води в організмі посилено витрачаються вуглеводи, жири, руйнуються білки.

Для відновлення водяного балансу рекомендується вживати підсолену (0,5% NаCl) воду (4…5 л на людину за зміну.

Тривалий вплив високої температури у поєднанні зі значною вологістю може призвести до накопичення теплоти в організмі й до гіпертермії – стану, при котрому температура тіла піднімається до 38…40°С. При гіпертермії, як наслідок, тепловому ударі спостерігається головний біль, запаморочення, загальна слабкість, спотворення кольорового сприйняття, сухість у роті, нудота, блювання, потовиділення. Пульс та частота дихання прискорюється, в крові зростає вміст азоту та молочної кислоти. Спостерігається блідість, посиніння шкіри, зіниці розширені, годиною виникають судоми, втрата свідомості.

За зниженої температури, значної рухомості та вологості повітря виникає переохолодження організму (гіпотермія). На початковому етапі впливу помірного холоду спостерігається зниження частоти дихання, збільшення об’єму вдиху. За тривалого впливу холоду дихання стає неритмічним, частота та об’єм вдиху зростають, змінюється вуглеводний обмін. З’являється м’язове тремтіння, при котрому зовнішня робота не виконується й вся енергія тремтіння перетворюється в теплову. Це дозволяє протягом деякого години затримувати зниження температури внутрішніх органів.

Вологість повітря зумовлюється вмістом у ній водяної парі. Відносна вологість — це ставлення абсолютної вологості до максимальної :

Абсолютна вологість — це маса водяної парі, котра міститься в даний момент у повітрі.

Максимальна вологість повітря — максимально можливий вміст водяної парі в повітрі за даної температури.

Підвищення вологості повітря (понад 75%) у поєднанні із низькими температурами значно впливає на охолодження, а поєднанні а високими температурами сприяє перегріву організму.

Людина починає відчувати рух повітря за швидкості 0,1 м/с. Незначне переміщання повітря за звичайних температур сприяє доброго самопочуттю. Великі швидкості повітря, особливо за низьких температур, збільшують теплові втрати організму та сприяють сильному його охолодженню.

Теплові випромінювання від нагрітих предметів та устаткування значно впливають на створення несприятливих мікрокліматичних умів у виробничих приміщеннях. Крім того, теплові (інфрачервоні) випромінювання також впливають на організм людини. Ефективність такого впливу залежить від густини потоку енергії інфрачервоних випромінювань, довжини хвилі, тривалості й зони (області) впливу. Останній може бути загальним й локальним.

У разі тривалого перебування людини в зоні теплового випромінювання підвищується температура тіла та діяльність серцево-судинної системи органів дихання, потовиділення, відбувається втрата потрібних організмові солей, вітамінів, погіршується харчування тканин організму. Енергія випромінювання, як й безпосередній контакт із нагрітими до високих температур предметами, устаткуванням, матеріалами тавиробами (кондукція) можуть викликати теплові опіки.

Небезпека теплового впливу на організм людини оцінюється густиною потоку енергії інфрачервоних випромінювань. Повітря для інфрачервоних випромінювань теплопрозоре. Інтенсивність теплового опромінювання людини від нагрітих поверхонь технологічного устаткування, освітлювальних приладів, інсоляції на постійних й непостійних робочих місцях не винна перевищувати 35 Вт/м2 у разі опромінення 50% поверхні тіла й 70 Вт/м2 — у разі опромінення від 25 до 50% та 100 Вт/м2 — у випадку опромінення до 25% поверхні тіла.

Інтенсивність теплового опромінювання працюючих від відкритих джерел (нагрітий метав, скло, “відкрите” полум’я тощо)не винна перевищувати 140 Вт/м2, при цьому опроміненню не винне підлягати понад 25% поверхні тіла, й обов’язковим є використання засобів захисту обличчя та очей.

За наявності теплового опромінювання температура повітря не винна перевищувати наведених в табл.1 верхніх між оптимальних значень для теплого періоду року; на непостійних робочих місцях — верхніх між допустимих значень для постійних робочих місць.

Крім цих основних параметрів мікроклімату, слід враховувати атмосферний тиск, який впливає на парціальний тиск основних складових повітря (кисню та азоту, наприклад) й впливати таким, на процес дихання людини. Життєдіяльність людини може відбуватися в широкому діапазоні змін тиску. Алі для здоров’я людини небезпечна швидка зміну тиску відносно нормального значення. Тоді це викликає хворобливе відчуття.

Водночас є спеціальні види робіт (кесонні, наприклад), при виконанні які атмосферний тиск нормується.

У випадку дії на повітряне середовище радіоактивного, рентгенівського та ультрафіолетового випромінювань, при термоемісії, фотоефекті та інших технологічних процесів, в залах електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), в приміщеннях із дисплеями та інших випадках необхідно контролювати іонізацію повітря робочої зони.Іонізація повітря — це процес перетворення нейтральних атомів й молекул повітряного середовища в електричне заряджені іони (частки).

Санітарно-гігієнічними нормами СП 2152-80 регламентуються кількість іонів позитивної та негативної полярності один див3 повітрі. Так, мінімально необхідна кількість іонів позитивної полярності винна бути не менш як 400, а негативної — 600; оптимальна кількість іонів позитивної полярності — 1500 .3000; негативної полярності — 3000 .5000; максимально припустима кількість іонів кожної із полярностей — 50000. Відхилення кількості іонів в повітрі робочої зони від указаних норм створює загрозу здоров’я працюючих.

2.3 Нормування параметрів мікроклімату

Параметри мікроклімату нормуються ПДН 3.3.6.042-99.Норми на оптимальні та допустимі значення температури, відносної вологості та швидкості руху повітря встановлюються для робочої зони (робочого місця) виробничих приміщань залежно від періоду року та категорії робіт, що виконуються. Крім того, допустимі значення температурі повітря, встановлені диференційно, як для постійних, то й непостійних робочих місць (табл.1).

Робоча зона — це простір, обмежений по висоті 2 м вище над рівнем підлоги чи майданчики, на якій знаходяться місця постійного та непостійного (тимчасового) перебування працюючих.

Оптимальними мікрокліматичними умовами є такі поєднання кількісних показників параметрів мікроклімату, котрі за тривалого і систематичного впливу на людину забезпечують збереження нормального теплового балансу організму без напруження механізму терморегуляції. Вони забезпечують відчуття теплового комфорту та створюють умови для високого рівня працездатності.

Допустимими мікрокліматичними умовами є такі умови, за які поєднання кількісних показників мікроклімату за тривалого і систематичного впливу на людину викликають такі зміни теплового стану організму, що проходять т швидко нормалізуються та супроводжуються напругою механізму терморегуляції, не виходячи за межі фізіологічних можливостей. При цьому не виникають пошкодження чи порушення стану здоров’я, не може спостерігатись дискомфорт тепловідчуття, погіршення самопочуття та зниження працездатності.Допустимі значення параметрів мікроклімату встановлюються у тихий випадках, коли із технологічних, технічних й економічних причин, не забезпечуються оптимальні норми.

Властивості ферментів як біологічних каталізаторів

Ферменти дуже чутливі до температури. При підвищенні температури до 40-500 С підвищується активність більшості ферментів, що відповідає загальновідомому закону прискорення хімічних реакцій з підвищенням температури. Встановлено, що підвищення температури на кожних 100 збільшує швидкість ферментативної реакції в 1,5 – 2 рази. І тому необхідно дотримуватись температурного режиму при проведенні проб на ферменти.

Перетворення ферментів відбувається подібно з іншим обміном білків організму. Ферменти постійно оновлюються, синтезуються і розпадаються, що забезпечує їх належний рівень в тканинах.

В результаті секреції або відмиранні клітин ферменти попадають в кров. Шляхи виведення ферментів з крові різні. В плазмі крові проходить інактивація ферментів, потім вони поглинаються клітинами ретикулоендотеліальної системи, де в наслідок катаболізму, розпадаються. Частина ферментів виводиться через сечовидільні шляхи і шлунково-кишковий тракт. Але, ектреція ферментів з сечею і жовчю займає невелику питому вагу в механізмі виведення ферментів з організму. В основному, ферменти розпадаються в плазмі крові і тканинах і виводяться їх невикористані кінцеві продукти звичайними для білків каналами.

“Ферменти в медицині, харчовій промисловості і сільському господарстві”.

“Біологічні обстеження в клініці” – 1981р. – Ленінград.

Нормальний пульс дорослої людини у хвилину

За значенням пульсу можна діагностувати багато захворювань.

Нормальний пульс дорослої людини в хвилину становить 60-80 уд/хв. Це значення відповідає количествусердечных скорочень.

Щоб обчислити пульс, людину необхідно посадити і в спокійній обстановці порахувати пульс протягом 30 секунд, отриману величину множать на два. У нормі пульс повинен дуже добре прощупуватися. При кардіологічних захворюваннях пульс вважають протягом 60 секунд, і природно, після цього нічого не множать. Крім того, при підрахунку у здорової людини пульс буде ритмічним, тобто удари будуть відбуватися монотонно рівне. При серцевих розладах пульсові удари будуть слідувати через різні проміжки часу.

Зміна значення пульсу в медицині називається Тахікардією. Коли серцевий м’яз сильно вражена, у людини спостерігається чергування прискореного пульсу і сповільненої.

А ось якщо чоловік захворів, і у нього підвищилася температура, пульс підвищиться: при підвищенні температури на 1С пульс збільшується на 10 уд/хв.

Якщо значення пульсу менше значення серцевих скорочень, фахівці називають це явище дефіцитом пульсу. Чим більше різниця між пульсовими ударами і серцевими скороченнями, тим гіршого це позначається на кровообігу.

Що ж таке пульсова хвиля?

Під час систоли в артеріальну систему викидається певна кількість крові. Це кількість і називається пульсовою хвилею. Якщо ж крові викидається менше, ніж повинно, то і пульс, природно, зменшується. Тому якщо у людини відбувається кровотеча, пульс ледь прощупується. Медики таку пульсову хвилю називають ниткоподібний. Плюс, зменшення значення пульсу може спостерігатися, якщо ущільнені стінки артерій, або ж коли звужений просвіт.

Коли у пацієнта підвищується артеріальний тиск, виміряти пульс складно. Він ніби напружений, тому треба докласти зусилля, щоб стиснути артерію. А при падінні артеріального тиску пульс прощупується при найменшому дотику, так само легко він і зникає.

Також частота пульсу буде залежати від зміни тиску під час систоли і діастоли. Швидкий пульс виникає, коли тиск під час систоли зростає, а під час діастоли знижується. Повільний пульс спостерігається, якщо тиск під час систоли і діастоли змінюється дуже повільно.

Запалення лімфовузлів під пахвами причини Встановлення причини запалення лімфовузлів під пахвами є обов’язковим перед їх лікуванням. Не менш важливою в організмі крім .

Цукровий діабет може бути двох типів. Захворювання може супроводжуватися, як основними ознаками, так і непрямими. До основних симптомів цукрового діабету 1-го типу у .

Ось ви вже вагітні 11 тижнів. Які відчуття ви відчуваєте зараз? І який на даний момент ваш малюк? По-перше, нудота практично зникла, і ви полнысил. А ось запори і печія .

Алергічний риніт проявляється у таких симптомах: 1) чхання, часто має характер нападів; 2) виділення з носа, які мають водянистий характер. У разі присоединениявторичной .

Записи созданы 25534

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх