Гострий інфаркт міокарда ЕКГ ознаки. Інфаркт міокарда

Ознаки та розшифровка інфаркту міокарда на ЕКГ

Що показує ЕКГ при інфаркті міокарда?

Електрокардіографія відображає процес скорочення серцевого м’яза (систолу) і її розслаблення (диастолу). За ЕКГ ознаками можна визначити локалізацію (розташування), розмір пошкодження (некрозу), глибину некрозу, стадію інфаркту і навіть деякі з пошкоджень. Період систоли на ЕКГ відбивається комплексом QRS, період діастоли — проміжком ST.

При нормальній роботі серця електроди електрокардіографа реєструють нервові імпульси в період збудження, що відбивається на ЕКГ зубцем R. При розвитку некрозу і відмирання ділянки міокарда в цій зоні вогнищ збудження не виникає, тому електрод не зможе зареєструвати їх. У цьому випадку замість зубця R відбивається патологічний (відмінний від норми) зубець Q.

Зміни на ЕКГ можуть відбуватися ще до розвитку інфаркту. Процес, що передує виникненню інфаркту, називається ішемією. Це коли серцевий м’яз недоотримує кисень і знаходиться в стані гіпоксії (кисневого голодування). Цю фазу можна відзначити і запобігти розвитку некрозу.

Кардіологи ризикують залишитися без роботи — тепер гіпертонія виліковна!

ЕКГ ознаки ішемії міокарда

У цю фазу зміни спостерігаються тільки в зубці T, комплекси QRS і сегмент ST залишаються незмінними. T може опускатися нижче ізолінії і тоді його прийнято називати негативним. Він може бути високим, якщо його висота над ізолінією перевищує норму, і може бути двофазним, якщо візуально утворюється хвиля. На стадії ішемії міокарда ще здатний відновитися, і якщо вчасно помітити ЕКГ зміни, можна запобігти інфаркту, відновивши кровопостачання в серцевому м’язі.

ЕКГ ознаки інфаркту міокарда

 • Зникнення зубця R в зоні, де розташована ділянка некрозу в міокарді.
 • Виникнення в комплексі патологічного зубця Q. Як відомо, цей зубець відображає час збудження м’язової перегородки між шлуночками серця і в нормі становить 0,03 секунди. Зубець Q тривалістю понад цього часу називається патологічним.
 • Дискордантність сегмента ST. У нормі цей проміжок відображає процес реполяризації (відновлення між скороченнями міокарда). При інфаркті порушуються обмінні процеси в міокарді, що відбивається підйомом ST над ізолінією в місці виникнення некрозу, а на протилежному боці від патологічного вогнища виникає опущення ST нижче ізолінії. Таке різноспрямований зміщення сегмента і називається дискордантних. Підйом сегмента ST прийнято називати синдромом «котячої спинки».
 • Опущення елементу T нижче ізолінії. Нижній зубець T характеризує виснаження процесів реполяризації міокарда в зоні некрозу.
 • Гострий інфаркт міокарда ЕКГ ознаки. Інфаркт міокарда

  Розшифровка ЕКГ в залежності від стадії розвитку інфаркту

  За часом розвитку некрозу розрізняють і стадії захворювання — найгострішу, гостру, підгостру і рубцеву. Залежно від цих стадій розрізняються і ознаки на електрокардіограмі.

  • Найгостріша стадія, яка може тривати від 3 годин до 3 діб, на ЕКГ виглядає як монофазні крива. Це піднятий над ізолінією сегмент ST і зубець T, в результаті чого вони виглядають як єдина піднята крива лінія. Таке явище може з’явитися в будь-якому з 12 відведень і свідчить про самому початку інфаркту міокарда.
  • Гостра стадія, яка триває до 3 тижнів, характеризується розширенням зони некрозу, навколо неї формується велика зона ішемії. На ЕКГ це проявляється патологічним зубцем Q, сегмент ST поступово наближається (опускається або піднімається) до ізолінії, а зубець T, навпаки, опускається, що свідчить про наростаючу ішемії.
  • Подострая стадія інфаркту триває близько 3 місяців, іноді довше. Характеризується розширенням зони ішемії, що відбивається освітою величезного широкого низького зубця T. Друга половина стадії — це відновлення серцевого м’яза, зменшення зони ішемії, що проявляється прагненням зубця T стати позитивним.
  • Рубцовая стадія — це особливе утворення рубця або шраму в області некрозу. Він нікуди не зникає і зберігається до останнього скорочення серцевого м’яза. На ЕКГ ця стадія може проявитися зменшеним зубцем Q. Іноді можуть відзначатися зміни в зубці T, він може ставати плавним або навіть негативним, але не повинен по висоті перевищувати 5 мм, а по довжині — половину довжини зубця R або Q.

  Як визначити місце некрозу по ЕКГ ознаками?

  Визначається локалізація по ЕКГ ознаками в тих чи інших відведеннях. Зміни на ЕКГ будуть ті ж, але в залежності від місця розташування інфаркту буде змінюватися їх поява в відведеннях. Всього на електрокардіограмі існує 12 відведень (стандартні, посилені і грудні). Однією з найбільш частих локалізацій інфаркту є стінка лівого шлуночка. У свою чергу, такий інфаркт може вражати задню, передню, бічну або базальну стінки лівого шлуночка, а також перегородку шлуночків.

  Так, при інфаркті передньої стінки ЕКГ ознаки будуть відзначатися в грудних відведеннях V1 — V4. При ураженні задньої стінки міокарда зміни будуть в стандартних відведеннях I, III і посиленому aVF. При бічному Лівошлуночкова інфаркті ознаки будуть помітні в стандартному I відведенні, посиленому aVL і в грудних відведеннях V5 і V6. Перегородковий інфаркт залишить зміни в грудних відведеннях V1, V2.

  Інфаркт міокарда

  Такий діагноз встановлюють при наявності клінічних і (або) лабораторних (зміна активності ферментів) і електрокардіографічних даних, що свідчать про виникнення вогнища некрозу в міокарді, великого чи малого. Якщо в разі виникнення інфаркту хворий не буде в максимально короткі терміни госпіталізований в ВРІТ, можливий розвиток важких ускладнень і велика ймовірність летального результату.

  Великовогнищевий (трансмуральний) інфаркт міокарда обгрунтовується патогномонічними змінами ЕКГ або специфічним підвищенням активності ферментів в сироватці крові (певних фракцій креатинфосфокінази, лактатдегідрогенази тощо.) Навіть при нетипової клінічній картині.

  Перераховані ферменти — це ферменти окисно-відновних реакцій. У нормальних умовах вони виявляються тільки всередині клітини. Якщо клітина руйнується (наприклад, при некрозі), то ці ферменти вивільняються і визначаються лабораторно. Збільшення концентрацій цих ферментів в крові при інфаркті міокарда отримало назву резорбційно-некротичного синдрому [16].

  Діагноз Дрібновогнищевий інфаркту міокарда ставиться при розвиваються в динаміці зміни сегмента ST або зубця Т без патологічних змін комплексу QRS, але при наявності типових змін активності ферментів.

  Постінфарктний кардіосклероз

  Вказівка ​​на постінфарктний кардіосклероз як ускладнення ІХС вносять в діагноз не раніше ніж через 2 місяці з дня виникнення інфаркту міокарда. Діагноз постінфарктного кардіосклерозу як самостійної клінічної форми ІХС встановлюють в тому випадку, якщо стенокардія та інші передбачені класифікацією форми ІХС у хворого відсутні, але є клінічні і електрокардіографічні ознаки вогнищевого склерозу міокарда (стійкі порушення ритму, провідності, хронічна серцева недостатність, ознаки рубцевих змін міокарда на ЕКГ). Якщо у віддаленому періоді обстеження хворого електрокардіографічні ознаки перенесеного інфаркту відсутні, то діагноз може бути обгрунтований даними медичної документації, що відноситься до періоду гострого інфаркту міокарда. У діагнозі вказується на наявність хронічної аневризми серця, внутрішніх розривів міокарда, дисфункції папілярних м’язів серця, внутрішньосерцевої тромбозу, визначається характер порушень провідності і серцевого ритму, форма і стадія серцевої недостатності.

  Арітміческая форма

  Аритмія серця або ознаки лівошлуночкової серцевої недостатності (у вигляді нападів задишки, серцевої астми, набряку легкого) виникають як еквіваленти нападів стенокардії напруги або спонтанної стенокардії. Діагностика цих форм важка і остаточно формується на підставі сукупності результатів електрокардіографічного дослідження в пробах з навантаженням або при моніторному спостереженні і даних селективної коронарографії.

  Гострий інфаркт міокарда ЕКГ ознаки. Інфаркт міокарда

  Іррадіація болю при ІХС. Інтенсивність кольору показує частоту зустрічальності іррадіацією в цю область.

  Найбільш характерними скаргами при ішемічній хворобі серця є:

  Загрудинний біль, пов’язана з фізичним навантаженням або стресовими ситуаціями

  Перебої в роботі серця, відчуття порушення ритму, слабкість

  Ознаки серцевої недостатності, наприклад як набряки, що починаються з нижніх кінцівок, вимушене положення сидячи.

  З даних анамнезу велике значення мають тривалість і характер болів, задишки або аритмії, зв’язок їх з фізичним навантаженням, обсяг фізичного навантаження, який пацієнт може витримати без виникнення нападу, ефективність різних лікарських засобів при виникненні нападу (зокрема, ефективність нітрогліцерину). Важливо з’ясувати наявність факторів ризику.

  При фізикальному дослідженні можливе виявлення ознак серцевої недостатності (вологі хрипи і крепітація в нижніх відділах легких, «серцеві» набряки, гепатомегалія — ​​збільшення печінки). Об’єктивних симптомів, характерних саме для ішемічної хвороби серця, які потребують лабораторного або інструментального обстеження, немає. Будь-яка підозра на ішемічну хворобу серця вимагає виконання електрокардіографії.

  ЕКГ — непрямий метод дослідження, тобто він не говорить скільки клітин міокарда загинуло, але дозволяє оцінити деякі функції міокарда (автоматизму і з деякими припущеннями — проведення). Для діагностики більшості інших, крім ІХС, але часто поєднуються з ІХС патологічних станів міокарда (кардіоміопатій, гіпертрофії міокарда і деяких інших захворювань), ЕКГ несе допоміжну функцію, і необхідні також УЗД та інші методи.

  Деякі електрокардіографічні ознаки гострого інфаркту міокарда

  Характерною ознакою крупноочагового інфаркту міокарда (трансмурального) є наявність на ЕКГ патологічного зубця Q.

  Є патологічний зубець Q (0.03 c, амплітуда перевищує 1/3 амплітуди зубця R)

  Є негативний зубець T.

  У II відведенні є патологічний зубець Q (0.03 c, амплітуда перевищує 1/4 R-зубця)

  У III відведенні є патологічний зубець Q (0.03 c, амплітуда перевищує 1/2 R-зубця)

  У відведеннях V1, V2, V3 є зубець QS або QR і при цьому зубець T негативний.

  У відведеннях V4, V5, V6 є патологічний зубець Q (0.04 c) і негативний зубець T.

  Зубець T дозволяє в динаміці визначати стадію процесу. Наприклад, у II відведенні: в найгострішій стадії інфаркту міокарда — він різко позитивний (крива Парді, «котяча спинка»), в гострій — негативний (зазвичай з меншою амплітудою), в підгостру стадію і стадію рубцювання T-зубець піднімається до ізолінії, але частіше не досягає її (якщо є великовогнищевий інфаркт). Патологічний зубець Q і слабо виражений негативний зубець T, які не змінюються протягом кількох днів, — електрокардіографічних ознака рубця, в тканини міокарда.

  Гострий інфаркт міокарда ЕКГ ознаки. Інфаркт міокарда

  Підйом ST при гострому інфаркті міокарда.

  Гострий інфаркт міокарда ЕКГ ознаки. Інфаркт міокарда

  Депресія ST (відзначена стрілкою) — характерна ознака ішемії міокарда. Наведено ЕКГ в грудних відведеннях.

  Дані ЕКГ є об’єктивним інструментальним критерієм наявності інфаркту міокарда, давності ушкодження, і його локалізації.

  ЕКГ ознаки гострого інфаркту міокарда. Картинки і пояснення

  Гострий інфаркт міокарда ЕКГ ознаки. Інфаркт міокарда

  Зараз ми спробуємо пояснити вам простою мовою про ЕКГ ознаки гострого інфаркту міокарда. А якщо ви не знаєте про нормальну кардіограму серця, то прочитайте статтю: кардіограма серця розшифровка.

  Протягом півгодини після нападу стенокардії, який є початком розвитку інфаркту міокарда, в міокарді виявляється зона субендокардіальному ішемії. Субендокардіальних ішемія на ЕКГ може виявитися при зміщенні сегмента RS-T нижче ізолінії і виявленні високих зубців Т.

  Але це тільки початковий період розвитку інфаркту міокарда. У зв’язку з цим пацієнти не роблять ЕКГ і потім вже на більш пізніх стадіях, коли доводиться звернутися до лікаря, лікар стикається з більш важкою ситуацією.

  Отже, які ж ЕКГ ознаки гострого інфаркту міокарда ми можемо спостерігати:

 • Негативний зубець Т
 • Зменшення амплітуди зубця R
 • Патологічний зубець Q або комплекс QS
 • Підйом сегмента RS-T
 • Ці зміни є ознаками гострого інфаркту міокарда. Але тільки в тому випадку, якщо вони були зареєстровані на ЕКГ в деяких відведеннях. У списку позначені відведення та інфаркти, якому вони властиві:

  • III, aVF, II, V5, V6, V7-V9, — поширеній задньому
  • V1-V3 відповідають переднеперегородочного
  • I, aVL, V5 і V6 — переднебоковая
  • III, aVF, II — заднедіафрагмальной
  • V3-V4, — передневерхушечному
  • I, aVL, V1-V6 — поширеній переднього
  • V5, V6, III, aVF, II — заднебоковая

  Ось якщо в цих відведеннях ви помітили перераховані вище ЕКГ ознаки гострого інфаркту міокарда . то можете спокійно ставити діагноз: Гострий інфаркт міокарда

  Ось кілька прикладів з висновками.

  1. Синусова тахікардія. 2. Вольтаж задовільний. 3. Нормальне положення осі серця. 4. Проникаючий інфаркт міокарда задньої стінки з поширенням на бічну (гострий період)

  Гострий інфаркт міокарда ЕКГ ознаки. Інфаркт міокарда

  Висновок по другій ЕКГ:

  1. Ритм синусовий. 2. Вольтаж знижений. 3. Нормальне положення осі серця. 4. Проникаючий поширений інфаркт міокарда передньо-перегородковий локалізації, верхівки, бічної стінки (гострий період).

  1. Ритм синусовий. 2. Вольтаж знижений. 3. Відхилення осі серця вліво. 4. Проникаючий інфаркт міокарда задньої стінки (підгострий період).

  Записи созданы 25534

  Похожие записи

  Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

  Вернуться наверх