Виділення чистої культури анаеробів і анаеробів Likar24.ru

Головна » Захворювання нирок » Виділення чистої культури анаеробів і анаеробів
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Виділення чистої культури анаеробів і анаеробів

Для культивування анаеробних бактерій використовують біологічні, хімічні і інші методи. Назвіть методи виділення чистої культури анаеробів.

Більшість патогенних мікроорганізмів розмножуються і в присутності і у відсутності вільного кисню повітря. Як їх називають в цьому випадку?

А. Облігатні аероби

С. Факультативні анаероби

Е. Облігатні анаероби

Які умови необхідно створити в поживному середовищі для культивування анаеробів?

А. Видалити інертні гази

В. Видалити вільний кисень

С. Видалити вільний азот

D. Видалити вільний водень

Е. Видалити воду

До яких з представлених груп мікроорганізмів відносяться збудники правця, ботулізму?

А. Облігатні анаероби

В. Факультативні анаероби

С. Представники нормальної флори повітря

У вигляді яких молекул запасають енергію мікроорганізми в процесі дихання?

Яку назву має процес дихання анаеробних бактерій?

У мікробіологічній лабораторії проведене вивчення біохімічної активності облігатних анаеробів. Який фермент не містять облігатні анаероби?

За типом дихання мікроорганізми розділяють на аеробні і анаеробні. Які мікроорганізми називають анаеробними?

А. В реакціях окислення вуглеводів, білків і ліпідів не потребують вільного кисню

В. Не поширюються повітряно-краплинним шляхом

С. Здатні до утворення капсул

D. Здатні до утворення капсул

Е. Не виділяють вільний кисень.

У чому полягає принцип біологічних методів виділення чистих культур анаеробiв?

А. Спільному культивуванні різних видів анаеробних бактерій

В. Культивуванні анаеробних бактерій в середовищі з біологічно-активними речовинами

С. Культивуванні анаеробних в середовищі без доступу кисню

D. Спільному культивуванні анаеробних і аеробних бактерій

Е. Культивуванні анаеробних на середовищі з биотином

Для виділення збудника анаеробній інфекції, бактеріолог посіяв досліджуваний матеріал в рідке поживне середовище, залите згори вазеліновим маслом. Як називається це поживне середовище?

D. Вильсон- Блера

Дихання - це складний ферментативний процес. Де у бактерійній клітині розташовуються ферменти, що беруть участь у диханні аеробних бактерій?

В. На цитоплазматичній мембрані

Е. На клітинній стінці.

Аеробні і анаеробні мікроорганізми відрізняються один від одного по ферментативній активності. Яким з представлених ферментів не містять анаероби?

Дайте як найповніше визначення, що таке дихання?

А. Синтез ліпідів

В. Окислення органічних сполук з виділенням енергії

С. Синтез органічних сполук з виділенням енергії

D. Полімеризація з виділенням енергії

E. Запасання енергії у виді АТФ

У мікробіологічній лабораторії необхідно отримати чисту культуру мікроорганізмів. Дайте визначення, що таке чиста культура мікроорганізмів?

А. Культура з облігатними анаеробами

В. Популяція мікроорганізмів виділена у стерильних умовах

С. Популяція мікроорганізмів, що виросла на чистих середовищах

D. Популяція мікроорганізмів після фільтрування через бактерійний фільтр

Е. Популяція мікроорганізмів одного виду, нащадків однієї клітини, що виросла у вигляді ізольованої колонії

При вивченні біохімічних властивостей бактерій вимагається визначити активність тільки конститутивних ферментів. Які ферменти називають конститутивними?

А. Синтезуються в ядрі клітини

В. Синтезуються в клітині з постійною швидкістю, незалежно від зовнішніх чинників

С. Здійснюють розщеплювання білків

D. Руйнують компоненти клітинної стінки бактерій

Тема №10 Фізіологія мікроорганізмів. Дихання бактерій. Способи культивування і виділення чистої культури анаеробів. Базові тести

1. Через 7 днів після пластичної операції, виконаної лікарем – стоматологом, у пацієнта розвився правець. Виникла підозра, що причиною був контамінований шовний матеріал збудником правця, який був доставлений в бактеріологічну лабораторію. Яке поживне середовище необхідно використати для первинного посіву:

С. Левенштейна – Йенсена.

D. *Кітта – Тароцці.

2. Третій етап виділення чистих культур анаеробів оснований на:

A. Отриманні ізольованих колоній бактерій.

B. Вивченні морфологічних та антигенних властивостей бактерій.

С. *Визначенні біологічних властивостей бактерій.

D. Створенні анаеробних умов для культивування бактерій.

E. Вивченні культуральних властивостей бактерій та пересіві ізольованих колоній для накопичення чистої культури..

3. Для виділення чистої культури збудника лаборант використав ексікатор з пірогалолом. Яку групу бактерій за типом дихання було виділено?

B. Облігатні анаероби.

С. *Облігатні аероби.

D. Капнофільні бактерії.

E. Факультативні анаероби.

4. При огляді хворого з некротичною флегмоною щелепо – лицьової ділянки в лікаря виникла підозра на газову гангрену. При мікроскопії гнійних виділень з рани виявлено грампозитивні мікроорганізми паличковидної форми. Яке живильне середовище слід використати для виділення чистої культури збудника?:

A. Молочно – сольовий агар.

B. Середовище Ендо.

С. Середовище Левіна.

D. М’ясо – пептоний агар.

E. *Середовище Кітта – Тароцці.

5. У хворого була виділена культура бактерій, що не росте в присутності кисню. Як забезпечити умови росту для цієї культури?

A. Використанням апарата Кротова.

B. Використанням сироваткового середовища.

С. Використанням печі Пастера.

D. *Використанням анаеростату.

E. Середовищами з окисним редокс - потенціалом.

6. За методом якого автора виділяють чисту культуру анаеробів?

7. Які основні правила взяття матеріалу для забезпечення адекватності результатів бактеріологічного дослідження?

A. Матеріал забирають з вогнища враження.

B. *Матеріал необхідно забирати до початку антимікробної терапії.

С. Матеріал забирають під час антимікробної терапії.

D. Матеріал забирають після оперативного втручання.

E. Матеріал необхідно вміщувати в холодильник.

8. Для мікробіологічної діагностики ранової анаеробної інфекції використовують наступний матеріал:

A. Випорожнення хворого.

С. *Перев’язочний матеріал, хірургічний шовк.

D. Мокроту хворого.

9. Для мікробіологічної діагностики ботулізму використовують наступний матеріал?

D. *Блювотні маси.

10. Культивування клостридій правця здійснюється:

A. Оптимальній температурі росту + 42 0 С.

B. На лужному бульйоні.

С. На середовище Леффлера.

D. *На середовище Кітта – Тароцці.

11. Для культивування патогенних анаеробів застосовують наступні поживні середовища:

A. Гліцериново - картопляне.

B. Жовчний бульйон.

С. М’ясо – пептоний жовчний агар.

D. Цукровий агар.

E. *Середовище Вільсон - Блера .

12. В бактеріологічну лабораторію поступив матеріал (перев’язочний матеріал) від хворого з підозрою на анаеробну ранову інфекцію. Який основний апарат необхідно для цього використати?

E. Сухожарову піч.

13. При бактеріологічному досліджені виділень з рани хворого з підозрою на анаеробну інфекцію, було виявлено грампозитивні мікроорганізми, які нагадували барабані палички. Наявність якого мікроорганізму можна представити?

Методи проведення заняття.

В методиці ідентифікації чистої культури мікроорганізмів необхідно опанувати методикою перевірки чистоти культури.

Опанувати методом пересіву чистої культури на середовища короткого строкатого ряду Гісса, що містять лактозу, глюкозу, маніт, мальтозу, сахарозу.

Автор: асистент, к.б.н. О.С.Киніна.

По підготовці та роботі на лабораторному занятті №10

Для студентів медичного факультету

Тема: Фізіологія мікроорганізмів. Дихання бактерій. Способи культивування і виділення чистої культури анаеробів.

1.9. Актуальність теми полягає в необхідності отримання знань в методах виділення чистих культур патогенних анаеробних бактерій.

1.10.1. Мета загальна: Завершити етапи бактеріологічного методу по ідентифікації анаеробних бактерій.

1.10.2. Мета конкретна: Засвоїти методи культивування та виділення чистих культур анаеробних мікроорганізмів.

1. Вивчити методи культивування анаеробів.

2. Ознайомитись з апаратурою, яка застосовується для культивування анаеробів.

3. Засвоїти методи виділення чистих культур анаеробів.

Забезпечення вихідного рівня знань – умінь.

7. Знати типи дихання мікроорганізмів.

8. Вміти засівати мікроорганізми в різні поживні середовища.

Тести на вихідний рівень знань – умінь.

Які субстрати введено в короткий “строкатий” ряд Гісса?

B. Лакмусове молоко.

D. МПБ з індикаторними папірцями на індол та сірководень.

Граф логічні структури змісту.

Вивчення морфології та тінкторіальних властивостей спорових форм мікроорганізмів шляхом мікроскопії фарбованого за методом Грама препарату.

Ознайомлення з живильними середовищами для культивування анаеробів (Кітта – Тароцці, Вільсон – Блера, напіврідкий цукровий агар високим стовпчиком).

Ознайомлення з апаратурою для вирощування анаеробних мікроорганізмів.

Перелік теоретичних питань.

  1. Класифікація мікрорганізмів за типом дихання.
  2. Сутність процесу дихання у мікроорганізмів.
  3. Принципи культивування анаеробів.
  4. Етапи виділення чистих культур спорових та неспорових анаеробів.

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...