Злоякісні новоутворення жіночої репродуктивної системи Likar24.ru

Головна » Захворювання нирок » Злоякісні новоутворення жіночої репродуктивної системи

Злоякісні новоутворення жіночої репродуктивної системи

Модуль 1: Захворювання органів жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї

Для студентів 4 курсу медичного факультету на осінній семестр 2015-2016 н.р.

Організація акушерсько-гінекологічної служби в Україні. Роль сімейного лікаря в наданні акушерсько-гінекологічної допомоги.

Анатомо-фізіологічні особливості жіночого організму.

Порушення функцій репродуктивної системи. Аменорея. Аномальні маткові кровотечі.

Нейроендокринні синдроми в гінекології.

Доброякісні пухлини органів жіночої статевої системи.

Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів.

Запальні захворювання жіночих статевих органів.

« Гострий живіт » в гінекології.

Неплідність у щлюбі.

Для студентів 4 курсу медичного факультету на осінній семестр 2015-2016 н.р.

Фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих. Загальна симптоматика гінекологічних захворювань.

Нейроендокринна регуляція. Порушення функцій репродуктивної системи. Аменорея. Аномальні маткові кровотечі.

Нейроендокринні синдроми в гінекології.

Доброякісні пухлини органів жіночої статевої системи. Ендометріоз.

Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання.

Запальні захворювання жіночих статевих органів.

« Гострий живіт » в гінекології.

Неплідність у щлюбі.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Підготовка до практичних занять та лекцій, курація вагітних та породіль, підготовка учбової історії пологів.

Підсумковий модульний контроль

Збирати спеціальний гінекологічний анамнез, оцінити результати лабораторного дослідження (загального та біохімічного аналізів крові, сечі, згортаючої системи крові та ін.).

Виконувати гінекологічне дослідження (дзеркальне, бімануальне, ректальне).

Взяття матеріалу з піхви, цервікального каналу та уретри для дослідження.

Оцінювати: результати мікроскопії урогенітального мазка, онкоцитологічного дослідження, кольпоскопії; результати бактеріологічного та інших методів виявлення збудників запальних захворювань жіночих статевих органів; результати ультразвукового дослідження; результати функціональних тестів.

Складати план обстеження хворої при різних видах гінекологічної патології.

Розробляти алгоритм діагностики та надання невідкладної допомоги при маткових кровотечах, «гострому животі».

Проводити обстеження подружньої пари при неплідному шлюбі.

Проводити консультування з питань планування сім’ї та вміти підібрати сучасний метод контрацепції.

Скласти план передопераційної підготовки при планових та ургентних гінекологічних операціях. Ведення післяопераційного періоду.

UkrBukva.net

Провести аналіз частоти виявлення злоякісних новоутворень жіночих геніталій при проведенні аутопсії в разі летального результату, не пов'язаного з прогресуванням пухлинного процесу, в соматичному стаціонарі.

Вивчити повноту, регулярність і ефективність профілактичних оглядів жінок в жіночих консультаціях за результатами анкетування.

Оцінити інформованість жінок та лікарів загальної практики про ранню діагностику і профілактиці доброякісних і злоякісних новоутворень геніталій.

Наукова новизна: Вивчено причини смерті хворих з доброякісними та злоякісними новоутвореннями геніталій в терапевтичному стаціонарі.

Вперше розроблена анкета-опитувальник для виявлення інформованості жінок та лікарів загальної практики з питань ранньої діагностики та профілактики доброякісних і злоякісних новоутворень геніталій.

Вперше, за допомогою кореляційного аналізу встановлено, що основною причиною смерті майже 33% жінок, що надходять у багатопрофільний стаціонар за екстреними показаннями, є злоякісні новоутворення. При цьому частка злоякісних пухлин органів жіночої репродуктивної системи (рак яєчників, тіла і шийки матки) становить 16,7% випадків.

Вперше встановлено, що прижиттєва діагностика раку геніталій у хворих, що знаходяться в загальносоматичних відділеннях стаціонару, становить 81,5%, в інших випадках (18,5%) діагноз злоякісних новоутворень в жіночих статевих органів вперше встановлюється при аутопсії.

Практична значимість: висока частота зустрічальності злоякісних новоутворень геніталій у хворих з широким спектром коморбідних патології вимагає ретельнішого інформування як самих жінок, так і лікарів загальної практики, про необхідність регулярних оглядів гінекологом, докладному зборі акушерсько-гінекологічного анамнезу , періодичному проведенні кольпоскопії, цитологічного дослідження мазків, виконання ультразвукового дослідження органів малого тазу, а також інших спеціальних методів обстеження.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОНКОЛОГІЧНИХ захворювання жіночих статевих органів

. 1 Рак жіночих статевих органів, класифікація, діагностика, лікування

Злоякісні пухлини репродуктивної системи є найбільш частими в структурі онкологічної захворюваності жінок. Сумарна частка цих пухлин становить 35%. У більшості жінок з диспластичними змінами покривного епітелію і раком вульви, піхви і шийки матки виявляється ДНК вірусу папіломи людини. Таким чином, в даний час отримані переконливі серологічні та молекулярно-біологічні докази етіологічної ролі НР-вірусної інфекції у розвитку цих захворювань.

Рак шийки матки.

Це одна з найбільш частих локалізацій пухлин жіночої репродуктивної системи. Рак шийки матки входить до числа найбільш часто зустрічаються злоякісних новоутворень і займає 1-е місце у сфері онкогінекології країн, що розвиваються і 2-е місце в економічно розвинених країнах після раку тіла матки. Шийка матки вистелена епітелієм двох видів: канал вистелений циліндричним епітелієм, вагінальна частина шийки матки покрита плоским епітелієм. Рак може розвинутися з обох видів епітелію. У етіопатогенезі раку шийки матки провідну роль відіграють екзогенні фактори, зокрема доведено вплив особливостей статевого життя.

Факторами ризику вважаються ранній початок статевого життя, ранні пологи, часта зміна статевих партнерів, відмова від бар'єрних контрацептивів. Високі показники захворюваності на рак шийки матки, наприклад, відзначені в групах з низьким соціальноекономічних рівнем. З передпухлинних захворювань найбільш частим є поліп шийки матки. В одних випадках поліп може бути фоновим захворюванням, а в інших, якщо встановлена ??атипическая проліферація епітелію, це ж захворювання слід віднести до передракових і провести більш радикальне лікування. Провідним етіопатогенетичним фактором є генітальна папіломавірусна інфекція. Вірус папіломи людини персистує в епітелії шийки матки. Найбільш вразлива зона переходу багатошарового плоского епітелію в циліндричний. В даний час ідентифіковано більше 100 типів вірусу папіломи людини, з яких 34 вражають аногенітальну область. Віруси ділять на три групи по здатності провокувати дисплазію і рак шийки матки. Найчастіше при раку шийки матки виявляють вірус папіломи людини типів 16 і 18 (HPV - 16, HPV - 18). Це віруси високого ризику, друга група низького ризику рідше асоціюється зі злоякісною пухлиною (віруси 6, 11, 42 та ін.). З них віруси 6 і 11 часто викликають розвиток гострих кондилом. Розвиток раку шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок свідчить про вкрай не сприятливому прогнозі. Трансформація нормального епітелію шийки матки в диспластичний, а потім розвиток преинвазивного раку - процес тривалий .

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет

^ 8. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДЛЯ КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

4. Опис модулів дисципліни:

пов'язаних з ендокринними порушеннями.

Виконувати необхідні медичні маніпуляції.

Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в гінекології.

1. Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори порушень менструальної функції жінки.

Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз порушень менструальної функції жінки .

Оволодіти вмінням виконувати необхідні медичні маніпуляції

Тема 20. Порушення менструальної функції. Нейроендокринні синдроми в гінекології

Тема 21. Ендометріоз. Гінекологічні захворювання дітей та підлітків. Аномалії положення та розвитку жіночих статевих органів

^ Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології

Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз.

Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при передракових, доброякісних та злоякісних захворюваннях жіночої статевої системи.

6.Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції.

Тема 22. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози

Тема 23. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання

^ Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги

Тема 25. «Гострий живіт» в гінекології

Змістовий модуль 7. Неплідний шлюб. Планування сім'ї

Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори неплідності.

Класифікувати і аналізувати клінічну картину неплідності..

3.Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при неплідності.

Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз порушень менструальної функції жінки

Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лі­кування, реабілітаційні заходи) при неплідності та при порушеннях менструальної функції.

6. Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції.

Тема 26. Неплідний шлюб. Планування сім'ї

Тема 27. Курація хворих, підготовка учбової історії хвороби. Захист учбової історії хвороби

^ 4.2. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ - МОДУЛЮ 3: Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім'ї

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Actionteaser.ru - тизерная реклама