Патопсихологические симптомокомплекси види і класифікації Likar24.ru

Головна » Захворювання нирок » Патопсихологические симптомокомплекси види і класифікації
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Патопсихологические симптомокомплекси види і класифікації

Види правових відносин і критерії їх класифікації

Правові відносини, що існують в суспільстві, залежно від певних ознак та критеріїв поділяються на види:

1. За галузевою ознакою:

— адміністративно-правові (наприклад, відносини щодо отримання паспорта);

— кримінально-правові (приміром відносини щодо призначення покарання);

— конституційно-правові (зокрема, відносини щодо виборів);

— цивільно-правові (скажімо, відносини купівлі-продажу);

— трудові (наприклад, відносини за трудовим договором) тощо.

2. За функціональним призначенням норм права:

— регулятивні правовідносини — виникають на основі правомірної поведінки суб'єктів, тобто такої поведінки, що відповідає вимогам, встановленим нормами права (приміром, цивільні, фінансові, шлюбно-сімейні);

— охоронні правовідносини — виникають з факту неправомірної поведінки суб'єктів, тобто такої поведінки, що суперечить вимогам, встановленим нормами права, та є відповідним реагуванням з боку держави на таку поведінку (наприклад, кримінально-правові, адміністративно-правові відносини).

3. За субординацією в правовому регулюванні:

— матеріально-правові — виникають на основі норм матеріального права (конституційно-правові, адміністративно-правові, кримінально-правові та ін.);

— процесуально-правові — виникають на основі норм процесуального права та є похідними від норм матеріального права (наприклад, кримінально-процесуальні відносини в процесі здійснення кримінального провадження в справі).

4. За методом правового регулювання (волевиявленням сторін):

— договірні (диспозитивні) — виникають за згодою сторін як правомочної, так і зобов'язаної (це, зокрема, укладання договору);

— управлінські, чи керувальні (імперативні) — виникають за бажанням лише правомочної сторони (наприклад, притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності).

5. Залежно від ступеня визначеності (конкретизації, індивідуалізації) суб'єктів:

— відносні — визначена лише одна сторона — носій суб'єктивного права, а решта зобов'язані утримуватися від порушення її законних прав та інтересів (наприклад, відносини авторського права);

— абсолютні — точно визначені суб'єктивні права та юридичні обов'язки сторін, як правомочної, так і зобов'язаної (наприклад, відносини між продавцем і покупцем);

6. За характером дії зобов'язаного суб'єкта:

— активні — суб'єкт зобов'язаний вчинити певні дії, наприклад, зупинитись на вимогу працівника ДАІ;

— пасивні — суб'єкт має утримуватися від виконання певних дій, приміром, від порушення правил дорожнього руху.

7. За кількістю суб'єктів, які беруть участь у правовідносинах:

— прості — виникають між двома суб'єктами;

— складні — виникають між трьома та більшою кількістю суб'єктів.

8. Залежно від розподілу суб'єктивних прав і юридичних обов'язків між суб'єктами правових відносин:

— односторонні — кожен із суб'єктів має або суб'єктивні права, або юридичні обов'язки;

— двосторонні — кожен із суб'єктів має і суб'єктивні права, і юридичні обов'язки.

— короткотривалі (купівля-продаж конкретної речі);

— довготривалі (шлюбно-сімейні відносини).

Глава 11. Форми реалізації права.

Патопсихологические симптомокомплекси види і класифікації

Список використаної літератури

Загальні витрати робочого часу в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю склали 7000 чол/дн. у рік. Середнє грошове утримання з тимчасової непрацездатності 6 грн. впровадження заходів щодо зниження захворюваності потребують капітальних витрат у сумі 50 тис. грн. і збільшить поточні витрати на 3 тис. грн. у рік. Після впровадження заходів витрати робочого часу скоротяться на25%. Який буде економічний ефект від заходів, якщо плануються: денний виробіток – 30 грн, витрати на гривню продукції 80к., питома вага умовно постійних витрат у собівартості 22% Ен = 0,15

У результаті здійснення заходів щодо НОП продуктивність праці зросте на 6%, а середня заробітна плата – на 2%. У базовому періоді собівартість товарної продукції була 2580 тис. грн., фонд заробітної плати – 464 тис. грн., об’єм продукції збільшиться пропорційно росту продуктивності праці. Питома вага умовно-постійних витрат – 20%. Капітальні витрати на заходи 150,0 тис. грн. (Ен=0,15). Визначити економічний ефект від заходів з урахуванням економії на умовних постійних витратах і за рахунок темпів росту продуктивності праці в порівнянні з темпами росту середньої заробітної плати.

Розрахувати норми часу і виробітку на 8-годинну зміну для друкарки, що працює на електричній машинці марки «Оптима», при передруці рукописного тексту середньої складності таблиць із цифровим матеріалом до 15%, включаючи комплектування закладання по 5 сторінок, розкладку готових листів. Елементні нормативи часу такі: ПЗ і ОТЛ 30 хвилин на зміну; формування закладання і розкладка готових листів 1 хв, друкування тексту – 10,5 хв на сторінку.

У базовому році трудомісткість виробничої програми на підприємстві 1456 тис. нормо-год. В плановому році вона за колишніх умов склала б 1601 тис. нормо-год. Однак у зв’язку із заміною частини старого обладнання і вдосконаленням технології на окремих ділянках трудомісткість знижена на 115 тис. норм-год. У цілому продуктивність праці на підприємстві підвищена на 9,5%. Визначити приріст продуктивності праці, отриманий за рахунок соціально-економічних і організаційних чинників.

Сума відрядної плати 52 робітників виробничої ділянки склала за місяць 7632 грн. Норми виробітки виконані на 112%. Відпрацьовано кожним робітником у середньому 168 чол/год. Визначити середню тарифну ставку і середній розряд робочих – відрядників 3-ї категорії.

Визначити планову чисельність лінійних робітників та службовців, якщо численність робітників 1260 чол., норми управління: для майстрів – 25 чол., для старших майстрів – 100, для начальників ділянок – 300. Начальників цехів 600 чол. Норми навантаження: для нормувальників – 250 чол., для бухгалтерів розрахункового відділу – 300, для табельників – 600 чол.

На підприємстві зі середньосписочною чисельністю працівників у 3175 чол. Коефіцієнт плинності кадрів склав 13%. Визначити економічний збиток. Підприємство розташовано у виділеній безлюдній місцевості, витрати в зв’язку з прийомом кожного нового працівника складають 210 грн (проїзд працівника і членів сім’ї, провіз багажу), виплачується також допомога щодо переміщення в розмірі місячного окладу у середньому 120 грн. крім того, у нових працівників продуктивність праці протягом першого року роботи нижче на 25%. Відповідно зменшується випуск продукції і підвищується собівартість (виробіток на одного працівника 12600 грн., прибуток 8%, питома вага умовно-постійних витрат 26% собівартості).

UkrBukva.net

Глава 1. Загальна характеристика податків

1.1 Поняття податку та його ознаки

1.2 Функції податків

1.3 Правовий механізм податку

Глава 2. Види податків і способи їх класифікації

2.1 Юридичний склад податку

2.2 Критерії класифікації податків

2.2 Новації системи податків і зборів російської федерації

Список використаних джерел

Податки стали відомі ще на зорі людської цивілізації. Їх поява пов'язана з найпершими суспільними потребами.

У податках втілене економічно виражене існування держави - Справедливо підкреслював К. Маркс [10, с.28]. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжується перебудовою податкової системи.

Актуальність даної теми курсової роботи полягає в тому, що в сучасному цивілізованому суспільстві податки - основне джерело доходів держави. Окрім цієї суто фінансової функції податковий механізм використовується для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на стан науково-технічного прогресу.

У розвитку форм і методів стягнення податків можна виділити три найбільших етапа.

Важливе місце відводиться податках, як економічних важелів, за допомогою якого держава впливає на ринкову економіку. В умовах ринкової економіки будь-яка держава широко використовує податкову політику в якості визначеного регулятора впливу на негативні явища ринку. Податки, як і вся податкова система, є потужним інструментом управління економікою в умовах ринку.

допомогою податків держава впливає на певні суспільні процеси, виконує контрольні функції, виступає гарантом конституційного права [11, с.78].

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є система податків і зборів Російської Федерації. Предметом дослідження - класифікація податків.

Ступінь розробленості курсової складають такі автори як Гирев В.М., Шульгіна С.Є., Абрамов К.Н., Жидкова Є.Ю. та ін.

Метою даної роботи, відповідно до заданої темою, є - розгляд класифікації податків за окремими ознаками, а так само розкриття соціально-економічної сутності податку.

Зазначена мета визначила наступні завдання дослідження:

. дослідити поняття і сутність податків;

. розглянути функції податків і правовий механізм податку;

. дати характеристику юридичного складу податку;

. розглянути проблеми пов'язані з класифікацією податків і її застосуванням;

. охарактеризувати новації системи податків і зборів Російської Федерації

Теоретико-методологічну основу даного дослідження становлять Конституція Російської Федерації, Податковий кодекс Російської Федерації та інші Федеральні закони, такі як: Федеральний закон Про основи податкової системи в Російській Федерації raquo ;, Федеральний закон Про внесення змін до частини першої Податкового кодексу Російської Федерації raquo ;, Федеральний закон Про податки на майно фізичних осіб raquo ;, довідково-правова система Консультант + та ін.

Структура курсової роботи складається з:

основної частини, що складається з двох глав;

списку використаних джерел.

При виконанні роботи використані такі методи дослідження, як системний підхід і загальнонаукові методи пізнання: порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, експертних оцінок.

податок росія податковий механізм

Глава 1. Загальна характеристика податків

1.1 Поняття податку та його ознаки

Податки з'явилися з державою і використовувалися ним на основне джерело коштів, для утримання органів державної влади та матеріального забезпечення останніми своїх функцій. З тих пір в світі багато змінилося. Нові риси придбали завдання і функції держави. Проте головне призначення податків як джерело коштів, що забезпечують функціонування держави, збереглося, хоча їх роль стала багатозначною [13, 89].

Жодна держава не може нормально існувати без справляння податків; у свою чергу податки - це одна з ознак держави.

Податок є основною системоутворюючою категорією податкового права. Саме від сутності податку, від внутрішнього його змісту залежать виз.

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...