Найбільш розповсюдженим антикоагулянтом при відмороженні є Likar24.ru

Головна » Захворювання нирок » Найбільш розповсюдженим антикоагулянтом при відмороженні є
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Найбільш розповсюдженим антикоагулянтом при відмороженні є

Термін " Біорізноманіття " стандартного визначення не має. Найбільш розповсюдженим є " варіативність життя на всіх рівнях біологічної організації ", але. - презентация

Презентация была опубликована 2 года назад пользователемЛариса Скобельцына

Похожие презентации

Презентация на тему: " Термін " Біорізноманіття " стандартного визначення не має. Найбільш розповсюдженим є " варіативність життя на всіх рівнях біологічної організації ", але." — Транскрипт:

2 Термін " Біорізноманіття " стандартного визначення не має. Найбільш розповсюдженим є " варіативність життя на всіх рівнях біологічної організації ", але він є дещо занадто узагальненим з точки зору конкретного тлумачення. Згідно з іншим визначенням, біорізноманіття це міра відносного різноманіття серед сукупності організмів, що входять до деякої екосистеми. " Різноманіття " в даному разі позначає як відмінності всередині видів, так і між видами, а також порівняльні відмінності між екосистемами. видів екосистемами Ще одне визначення, що найбільш часто використовується екологами, звучить як " Сукупність генів, видів та екосистем в регіоні ". Це визначення дозволяє використовувати уніфікований підхід до різних рівнів організації живих біоти. генів

3 Біорізноманіття неологізм. Термін біологічне різноманіття запропонований Томасом Лавджоєм (Thomas Lovejoy) у 1980, біорізноманіття Едвардом Вілсоном (Edward Wilson) у 1986, у доповіді на першому Американському форумі з біологічного різноманіття, організованому Національною Радою Досліджень (NRC, National Research Council). Відтоді це слово одержало значне поширення. Питаннями і проблемами оцінки, шляхів і механізмів формування та еволюції біорізноманіття займаєтьсядиверсикологія. неологізм диверсикологія

4 Поняття " різноманіття " часто плутають з " багатством ", проте це різні терміни. Багатство ( наприклад, видове багатство ) означає кількість об ' єктів певного класу ( наприклад, кількість видів в угрупованніабо у складі певної родини ). Натомість різноманіття означає не тільки кількість об ' єктів, але й розподіл їх ряснотою ( наприклад, за частотою трапляння, за часткою ). угрупованні

5 Високе біорізноманіття забезпечує стабільність та продуктивність екосистем. Різні види, займаючи відповідні екологічні ніші, забезпечуючи повніше використання ресурсів. Повніше використання ресурсів протидіє біологічному вторгненню. Конкуренція за ресурси між видами сприяє ефективнішому природному добору. екосистем

6 Програма Організації Об ' єднаних Націй з навколишнього середовища (UNEP) організувала в листопаді 1988 року Спеціальну робочу групу експертів з метою вивчення необхідності розробки міжнародної конвенції про біорізноманіття. Організації Об ' єднаних Націй

7 У травні 1989 року, вона заснувала Спеціальну робочу групу експертів з технічних та правових питань для підготовки міжнародного правового документу щодо збереження і невиснажливого використання біорізноманіття. На Всесвітньому Саміті з невиснажливого розвитку, який відбувся в Йоганнесбурзі 26 серпня - 4 вересня 2002 року, збереження та невиснажливе використання біорізноманіття та впровадження екосистемного підходу до збереження природи було включена до п ' яти пріоритетних проблем людства ( інші чотири - вода, енергія, здоров ' я та атмосфера ).

8 Внаслідок господарювання, особливо в останнє століття, відбулися значні зміни в ландшафтах та середовищах існування. Різко зменшилася площа, зайнята природними угрупованнями - до 29 %, в т. ч. лісами - до 14,3 % території країни, було практично знищено степ як природний біом, значних змін зазнали гідрологічні умови території у зв ' язку з будівництвом рівнинних гідроелектростанцій та створенням водосховищ, осушенням боліт Полісся та обводненням степу. Спостерігається антропогенне забруднення значних територій, в т. ч. важкими металами, радіонуклідами, стійкими органічними сполуками, відмічено прояви девастації та синантропізації екосистем, що загрожує втратою гено -, цено - та екофонду та формує соціально - екологічний дискомфорт населення. Полісся

9 Верховна Рада України ратифікувала Рамкову Конвенцію 29 листопада 1994 року ( Закон про ратифікацію ), а також ухвалила низку законів щодо ратифікації, приєднання та виконання інших міжнародних договорів обов ' язкового та необов ' язкового характеру, що регулюють питання збереження та використання біологічного і ландшафтного різноманіття. На національному рівні координацію реалізація положень законів та відповідних програм здійснює Національна Комісія з питань збереження біорізноманіття та Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

Яке з нижче перерахованих тверджень невірно характеризує соціальні зміни? 1. Найбільш розповсюдженим методом отримання соціологічної інформації є:

1. Найбільш розповсюдженим методом отримання соціологічної інформації є:

1. Анкетне опитування.

2. Аналіз документів.

Який соціологічний метод найбільш корисно використовувати для вивчення рівня довіри населення до міліції?

2. Аналіз документальних джерел.

3. Опитування громадян.

В який історичний період соціологія оформилась як самостійна наукова дисципліна?

3. кінець ХІХ – початок ХХ ст.

4. середина ХХ ст.

2. Соціально-територіальна група.

3. Система соціальних позицій і соціальних груп суспільства.

4. Фізичний простір, де відбуваються соціальні процеси.

5. Система географічних координат.

Яка ознака є вирішальною для визначення місця людини у соціальному просторі?

1. Географічні координати.

2. Належність до певної соціальної групи.

3. Здібності і таланти.

4. Рівень освіченості.

5. Стать та релігійність.

6. Соціальна мобільність означає:

1. Рух людей у фізичному просторі.

2. Рух людини в соціальному просторі, що супроводжується зміною соціальної позиції, набуттям нового статусу.

3. Виконання індивідами властивих їм обов’язків.

4. Засвоєння нової інформації, набуття вмінь та знань.

5. Руйнацію соціальної організації.

7. Соціальна спільнота, що має спільне походження, якій властиві певні ознаки: мова, традиції, фольклор, ментальні риси, самовизначення (самоідентифікація) її членів має назву:

2. Професійна група.

4. Соціальна організація.

8. Головною ознакою соціального статусу є:

1. Спосіб його отримання.

2. Сукупність прав і обов'язків, що має той, хто займає цю статусну позицію.

3. Професійна приналежність.

4. Значущість для кожної конкретної людини.

5. тривалість існування цього статусу в суспільстві.

Яку назву мають статуси, що передбачають чіткі права й обов'язки, закріплені у законах?

Яка з нижче перерахованих характеристик не є ознакою суспільства?

1. Поповнення переважно за рахунок дітей тих людей, що вже є визнаними представниками об'єднання.

2. Власна система керування.

3. Власна назва і власна історія.

4. Спільне проживання представників тільки одного етносу.

5. Загальна система цінностей, звичаїв, традицій, норм, що утворюють особливу культуру.

Яке з нижче перерахованих тверджень невірно характеризує соціальні зміни?

1. Соціальні зміни можуть відбуватися в різних сферах суспільного життя.

2. Соціальні зміни завжди мають позитивні наслідки.

3. Існує безліч причин, що приводять до соціальних змін у суспільному житті.

4. Соціальні зміни можуть відбуватися з різною швидкістю.

5. Соціальні зміни – найбільш істотні, масштабні в суспільстві.

12. Розподіл суспільства на соціальні групи і визначення порядку їх взаємодії має назву:

1. Соціальна структура.

2. Соціальна спільність.

3. Соціальний розвиток.

4. Соціальна дія.

5. Соціальний статус.

13. Регулювальники регулятори поведінки людини в найбільш важливих поважних системах соціального життя, які забезпечують цілісність і стійкість суспільства товариства, - це:

1. сімейні норми.

3. релігійні норми.

5. економічні норми.

2. Організація, що має свій статут.

3. Установлення, що регулює і закріплює соціальні відносини в визначеній сфері діяльності .

4. Професійна група.

5. Метод конкретно-соціологічних досліджень.

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)

Теоретичні основи формування в учнів навичок планування та організації самостійної роботи

Серед прийомів самоконтролю моніторингового характеру найбільш розповсюдженим є саморедагування. Однак практика показує, що учні неохоче корегують власні письмові роботи, та у цьому випадку можна розпочати з взаємоконтролю, коли учні перевіряють роботи один у іншого. При цьому вони вчаться не тільки взаємодопомозі, але й з великим інтересом починають ставитись до власних творів та есе. Ефективним прийомом є й такий прийом, коли учні редагують свої роботи після перевірки вчителя, реагуючи на спеціальні знаки-сигнали, які вказують на помилки того чи іншого роду.

До цієї ж групи прийомів самоконтролю можна віднести й тестування, яке в останній час стає все більш запитуваним видом організації контролю на уроках іноземної мови.

Анкети як прийом самоконтролю можуть бути використаними для вияву проблем та труднощів, які відчувають учні з одного боку, та їх переваги з іншого.

Технологія мовного портфелю («Language portfolio») розглядається сучасними лінгводидактами як інноваційна загально учбова технологія, яка забезпечує розвиток продуктивної учбової діяльності та особистісний розвиток учня як суб’єкта освітнього процесу. Окрім того, мовний портфель є інструментом контролю та самоконтролю, оцінки та самооцінки досягнень учня, формування його рефлективних вмінь. Мовний портфель дозволяє отримати динамічну картину учбового та мовного розвитку учня, дає можливість комплексно задіяти різноманітні прийоми самоконтролю, в тому числі й вищеописані.

Таким чином, використання описаних прийомів самоконтролю сприяє рефлексії потреб та цілей вивчення мови, формуванню цілепокладання у даній області та у кінцевому результаті – вдосконаленню практичного володіння іноземною мовою.

Актуально про педагогіку:

Перед факультативними курсами, так само як і перед основними біологічними дисциплінами, постає задача всіляко сприяти загальному навчанню школярів. Поряд з цим факультативні заняття повинні не тільки підтримувати і зміцнювати інтерес учнів до природи, але й орієнтувати їх на професії, пов'язані з ї .

Актуальність створення системи національного виховання в умовах України визначається потребами суспільства у всебічній активізації інтелектуального і духовно-творчого потенціалу національних та загальнолюдських цінностей, суперечливими процесами включення особистості в соціальне життя, необхідністю .

Основними критеріями класифікації уроків іноземної мови є цілі уроків та ступінь сформованості навичок і вмінь. На цей час в методиці узвичаєно поділ уроків на два основних типи. Перший тип – уроки, що спрямовані на формування мовленнєвих навичок користування мовним матеріалом. На таких уроках має .

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...