Методи культивування анаеробів і аеробів Likar24.ru

Головна » Захворювання нирок » Методи культивування анаеробів і аеробів
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Методи культивування анаеробів і аеробів

Тема: Енергетичний метаболізм бактерій. Ме­тоди культивування мікробів-анаеро­бів.

1. Матеріал, взятий з рани хворого з підозрою на газову анаеробну інфекцію, засіяно на середовище Кіта–Тароцці. Через добу на середовищі виявлено ріст клостридій. Яким способом можна виділити чисту культуру цих мікроорганізмиів?

2. Матеріал із рани від хворого з підозрою на газову анаеробну інфекцію засіяли на середовище Кітта–Тароцці, яке попередньо підігріли до кипіння. З яко метою проводили підігрівання середовища?

A *для видалення кисню

B для знищення мікробів

C для розчинення солей

D для стерилізації

E для збагачення киснем

3. Після інкубації в анаеростаті посіву гомогенату некротизованої тканини на кров’яному агарі Цейслера через 48 годин виросли шорсткуваті великі плоскі колонії, що мають тенденцію до повзучого росту. На які властивості виділених мікробів вказується в умові тестового завдання?

4. Ферменти забезпечують весь комплекс метаболічних реакцій мікробної клітини. Які ферманти є відповідальними за енергетичний метаболізм?

5. Через дві доби після дорожньо-транспортної пригоди до лікарні був доставлений у важкому стані хворий з черепно-лицьовою травмою з діагнозом «газова ранева інфекція». На якому з перелічених поживних середовищах культивуються клостридії анаеробної інфекції?

A. *Середовище Кіта–Тароцці.

B. Печінковий бульйон.

C. Лужна пептонна вода.

D. Казеїново-вугільний агар.

E. Згорнута сироватка.

6. На поживних середовищах НЕ культивують:

7. В аптечному складі є набір середовищ ряду Гіса. При складанні інформаційно-рекламного бюлетеня необхідно вказати їх призначення. З якою метою використовують ці середовища?

*Для вивчення біохімічних властивостей бактерій.

Для культивування анаеробів.

Для культивування збудників туберкульозу.

Для виділення бактерій кишкової групи.

Для вивчення токсигенних властивостей бактерій.

8. Від пацієнта бактеріолог виділив чисту культуру мікроорганізмів. Для її ідентифікації слід визначити продукцію протеолітичних ферментів. На яке середовище потрібно висіяти культуру з цією метою?

Кров’яний телуритовий агар.

9. При досліженні мікробного числа повітря аптеки виділено чисту культуру мікроорганізмів, що росте при наявності в атмосфері не менш як 20% кисню. До якої групи мікроорганізмів за типом дихання належить виділена культура?

A. *Облігатних аеробів

B. Облігатних анаеробів

C. Факультативних анаеробів

10. Від хворого виділено культуру бактерій, що не росте в присутності кисню. Як забезпечити умови росту для цієї культури?

A. *за допомогою анаеростата

B. шляхом використанням сироваткового середовища

C. за допомогою печі Пастера

D. за допомогою апарату Кротова

E. шляхом використання середовища з окисним редокс-потенціалом

11. При посіві випорожнень пацієнта, який перехворів черевним тифом, на середовищі Ендо отримали ріст безбарвних колоній. Виберіть поживне середовище, необхідне для вивчення біохімічних властивостей виділеної культури.

A. *Строкатий ряд Гіса

B. М’ясо-пептонний агар

C. Середовище Кіта–Тароцці

D. Лужна пептонна вода

E. Середовище Плоскірєва

12. Через дві доби після дорожньо-транспортної пригоди до лікарні був доставлений у важкому стані хворий з черепно-лицьовою травмою і діагнозом «газова ранева інфекція». Яким з перелічених способів НЕ культивують клостридії анаеробної інфекції?

*на кров’яному картопляно-гліцериновому агарі

на печінковоному агарі в боксі GasPak

на середовищі Кіта–Тароцці

на кров’яному агарі в анаеростаті

на цукровому агарі в трубках Віньяля–Вейона

13. Пацієнта доставлено в лікарню з гострим харчовим отруєнням, причиною якого стало вживання консервованих грибів, що були виготовлені в домашніх умовах. Дослідження продукту виявило наявність у ньому мікроорганізмів, що розвиваються лише в безкисневих умовах. Які мікроорганізми стали причиною отруєння?

Умови культивування бактерій

Для культивування бактерій необхідно дотримуватися ряду умов.

• Наявність повноцінної живильного середовища. Кожна живильне середовище незалежно від складності складу і мети застосування (див. Розділ 3.1) повинна володіти водною основою, органічним джерелом вуглецю та енергії, визначеним рН, осмотичним тиском.

• Температура культивування. Температура впливає на швидкість розмноження. Для підтримки необхідної температури використовують спеціальні прилади – термостати.

• Атмосфера культивування. Для росту і розмноження строгих аеробів необхідний кисень. Аероби добре ростуть на поверхні агару на чашках Петрі або в тонкому верхньому шарі рідкого середовища. Для забезпечення росту і розмноження строгих аеробів в глибинних шарах рідкого середовища необхідно дифузне розподіл кисню по всьому об’єму живильного середовища. Це досягається безперервним перемішуванням або струшуванням живильного середовища, тобто аерування. Аерування здійснюється на спеціальних апаратах – струшувачі.

Для культивування факультативних анаеробів використовують ті ж методи, так як у присутності кисню у них переважає оксидативний метаболізм над ферментацією як найбільш енергетично вигідний.

Мікроаерофіли розмножуються при зниженому парціальному тиску кисню. Цього можна досягти підвищенням парціального тиску СО2 в атмосфері культивування до 1-5% проти 0,03% СО2 в атмосфері повітря. Для цих же цілей використовують спеціальні СО2-інкубатори або ж посіви поміщають в ексикатори, в яких встановлюють запалену свічку.

Облігатні анаероби для свого росту і розмноження вимагають виключення доступу кисню повітря. Це досягається наступними заходами:

– Додаванням до живильних середовищ редукуючих кисень речовин: тиогликолевой і аскорбінової кислот, цистеїну, сульфідів;

– Регенерацією від кисню повітря рідких поживних середовищ шляхом їх кип’ятіння з наступним щільним закупорюванням судин, в які налиті середовища, гумовими пробками;

– Використанням поглиначів кисню, лужного пірогалолу, та інших засобів, поміщаючи їх в герметично закриваються ємності газ-паки. Цей метод використовується для культивування аеротолерантнимі бактерій;

– Механічним видаленням кисню повітря з подальшим заповненням ємності інертним газом (для цих цілей використовують анаеростатах та анаеробні бокси).

Для культивування хемо- і фотоавтотрофні бактерій створюється атмосфера, насичена СО2.

• Час культивування залежить від часу генерації. Більшість бактерій культивують для одержання видимого

зростання протягом 18-48 ч. Для культивування збудника коклюшу потрібно 5 діб, для культивування М. tuberculosis – 3-4 тижнів.

• Освітлення. Для вирощування фототрофних мікроорганізмів необхідне світло. Деякі умовно-патогенні мікобактерії в залежності від освітленості утворюють пігмент, що використовується при їх ідентифікації. Культивування абсолютних внутрішньоклітинних паразитів, бактерій, що відносяться до пологів Rickettsia, Ehrlichia, Coxiella, Chlamydia, здійснюють на культурах клітин або в організмі тварин і членистоногих, а також у курячих ембріонах (за винятком Ерліха). Курячі ембріони використовують також для культивування бактерій, що володіють високим рівнем гетеротрофно, наприклад пологів Borrelia, Legionella.

Тема: Енергетичний метаболізм бактерій. Ме­тоди культивування мікробів-анаеро­бів.

1. Матеріал, взятий з рани хворого з підозрою на газову анаеробну інфекцію, засіяно на середовище Кіта–Тароцці. Через добу на середовищі виявлено ріст клостридій. Яким способом можна виділити чисту культуру цих мікроорганізмиів?

2. Матеріал із рани від хворого з підозрою на газову анаеробну інфекцію засіяли на середовище Кітта–Тароцці, яке попередньо підігріли до кипіння. З яко метою проводили підігрівання середовища?

A *для видалення кисню

B для знищення мікробів

C для розчинення солей

D для стерилізації

E для збагачення киснем

3. Після інкубації в анаеростаті посіву гомогенату некротизованої тканини на кров’яному агарі Цейслера через 48 годин виросли шорсткуваті великі плоскі колонії, що мають тенденцію до повзучого росту. На які властивості виділених мікробів вказується в умові тестового завдання?

4. Ферменти забезпечують весь комплекс метаболічних реакцій мікробної клітини. Які ферманти є відповідальними за енергетичний метаболізм?

5. Через дві доби після дорожньо-транспортної пригоди до лікарні був доставлений у важкому стані хворий з черепно-лицьовою травмою з діагнозом «газова ранева інфекція». На якому з перелічених поживних середовищах культивуються клостридії анаеробної інфекції?

A. *Середовище Кіта–Тароцці.

B. Печінковий бульйон.

C. Лужна пептонна вода.

D. Казеїново-вугільний агар.

E. Згорнута сироватка.

6. На поживних середовищах НЕ культивують:

7. В аптечному складі є набір середовищ ряду Гіса. При складанні інформаційно-рекламного бюлетеня необхідно вказати їх призначення. З якою метою використовують ці середовища?

*Для вивчення біохімічних властивостей бактерій.

Для культивування анаеробів.

Для культивування збудників туберкульозу.

Для виділення бактерій кишкової групи.

Для вивчення токсигенних властивостей бактерій.

8. Від пацієнта бактеріолог виділив чисту культуру мікроорганізмів. Для її ідентифікації слід визначити продукцію протеолітичних ферментів. На яке середовище потрібно висіяти культуру з цією метою?

Кров’яний телуритовий агар.

9. При досліженні мікробного числа повітря аптеки виділено чисту культуру мікроорганізмів, що росте при наявності в атмосфері не менш як 20% кисню. До якої групи мікроорганізмів за типом дихання належить виділена культура?

A. *Облігатних аеробів

B. Облігатних анаеробів

C. Факультативних анаеробів

10. Від хворого виділено культуру бактерій, що не росте в присутності кисню. Як забезпечити умови росту для цієї культури?

A. *за допомогою анаеростата

B. шляхом використанням сироваткового середовища

C. за допомогою печі Пастера

D. за допомогою апарату Кротова

E. шляхом використання середовища з окисним редокс-потенціалом

11. При посіві випорожнень пацієнта, який перехворів черевним тифом, на середовищі Ендо отримали ріст безбарвних колоній. Виберіть поживне середовище, необхідне для вивчення біохімічних властивостей виділеної культури.

A. *Строкатий ряд Гіса

B. М’ясо-пептонний агар

C. Середовище Кіта–Тароцці

D. Лужна пептонна вода

E. Середовище Плоскірєва

12. Через дві доби після дорожньо-транспортної пригоди до лікарні був доставлений у важкому стані хворий з черепно-лицьовою травмою і діагнозом «газова ранева інфекція». Яким з перелічених способів НЕ культивують клостридії анаеробної інфекції?

*на кров’яному картопляно-гліцериновому агарі

на печінковоному агарі в боксі GasPak

на середовищі Кіта–Тароцці

на кров’яному агарі в анаеростаті

на цукровому агарі в трубках Віньяля–Вейона

13. Пацієнта доставлено в лікарню з гострим харчовим отруєнням, причиною якого стало вживання консервованих грибів, що були виготовлені в домашніх умовах. Дослідження продукту виявило наявність у ньому мікроорганізмів, що розвиваються лише в безкисневих умовах. Які мікроорганізми стали причиною отруєння?

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...