Вікові новоутворення немовляти становлення предметних дій Likar24.ru

Головна » Захворювання нирок » Вікові новоутворення немовляти становлення предметних дій
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Вікові новоутворення немовляти становлення предметних дій

Типова програма навчальної практики кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Романенко О. В.: кандидат психологічних наук, доцент

* Індивідуальна робота не планується розкладом занять

^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ Модуль 1. Методологічні основи вікової психології

Тема 1. Вікова психологія як наука.

Тема 2. Теоретичні концепції вікової психології.

Тема 3. Динаміка і закономірності психічного розхвитку в онтогенезі.

ЗМІСТОВИЙ Модуль 2. Психологія дитини

Тема 4. Психологія дошкільного дитинства.

^ Тема 5. Психологічні особливості молодшого школяра.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Психологія підліткового та юнацького віку

^ Тема 7. Психологічні особливості юнацтва.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Психологія дорослості

Тема 8. Психосоціальний розвиток дорослих.

Тема 9. Період геронтогенезу: психологія людей похилого та старечого віку.

^ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.

ЗМІСТОВИЙ Модуль 1. Методологічні основи вікової психології

Тема 1. Вікова психологія як наука.

Опрацювати роботи вітчизняних та зарубіжних психологів в галузі вікової психології.

Скласти історичний нарис етапів розвитку вікової психології як науки.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1,3,5,6,7,9,12,13.

Семінарське заняття – 2 год.

Вікова психологія як наука.

Предмет та завдання вікової психології.

Методи вікової психології.

Основні етапи історії розвитку вікової психології як науки.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 3,5,6,11,12,13.

Тема 2. Теоретичні підходи у віковій психології.

Опрацювати основні теоретичні підходи щодо розгляду проблеми психічного розвитку дитини.

Підготувати письмово характеристику однієї з теорій психічного розвитку, представивши для неї основні положення, рушійні сили розвитку, розуміння самого поняття розвитку, періодизацію життєвого шляху, зв’язок з іншими теоріями.

Заповнити таблицю „Основні підходи до дослідження психічного розвитку дитини”

Теорії, їх автори

Значення для вікової психології та зв’язок з іншими теоріями

Вікові новоутворення немовляти становлення предметних дій

У період немовляти зростає потреба у взаємодії з оточуючими людьми та предметами, в оволодінні предметними діями.

Підсумовуючи дані про пізнавальний розвиток дітей першого року життя, Ж. Піаже виокремив такі стадії розвитку структур взаємодії немовляти з предметами й оточуючими людьми:

а) операційна консолідація (1-4 місяці). Дитина своїми рухами намагається відновити попередні відчуття (наприклад, рух очей у бік привабливого об'єкта чи рух руки до рота). Наприкінці цієї стадії вона зауважує зміни звичної для неї поведінки матері й робить певні зусилля, щоб викликати її звичну реакцію. Якщо це не вдається, немовля починає займатися чимось іншим. Така поведінка свідчить про те, що у дитини починають складатися первинні "наміри", зокрема намагання вплинути на дорослого;

б) операційна координація (4-8 місяців). Зауваживши цікавий рух будь-чого, немовля майже миттєво схоплює його, відтворює, спостерігаючи з інтересом за реакцією дорослого. Дитина вдається до навмисних дій, щоб привернути увагу матері чи іншої дорослої людини (тягне маму за волосся, простягає руки до неї та ін.). Ці дії е спрямованими на іншого сигналами, стимулами до бажаної для дитини поведінки;

в) біфокальна (одночасна сфокусованість дитини на власній дії та реакціях дорослого) координація (8-12 місяців). Виявляється вона в довільному повторенні одного й того самого руху з різними частинами об'єкта. На цій стадії структури взаємодії з неживими об'єктами координуються зі структурами взаємодії з людьми (гра з дорослим, іграшками). Увага дитини одночасно зосереджується і на людині, і на неживому об'єкті (іграшці);

г) удосконалена координація (8-12 місяців). Немовля виявляє здатність здійснювати рухи з об'єктами в різних напрямках. На цій стадії з'являється імітація дитиною рухів і дій, здійснених іншими людьми, ведеться активний пошук цікавих об'єктів, щоб продемонструвати їх іншому.

Отже, у взаємодії з предметами й оточуючими людьми немовля долає стадії операційної консолідації, операційної координації, біфокальну та удосконаленої координації, які є свідченням його пізнавального розвитку.

Новоутворення періоду немовляти

Наприкінці першого року життя дитина спинається на ніжки, починає ходити. Головним в акті ходьби є не тільки розширення простору існування немовляти, а й те, що воно відокремлює себе від дорослого. Відбувається розпад єдиної ситуації Ми, внаслідок якого вже не мама веде дитину, а вона веде маму, куди хоче. Ходьба є першим основним новоутворенням періоду немовляти, яке свідчить про подолання дитиною меж попередньої ситуації розвитку.

Наступним важливим новоутворенням цього віку є розвиток мовлення, яке, як і інші новоутворення, має перехідний характер. Воно автономне, ситуативне, емоційно забарвлене, зрозуміле тільки близьким, специфічне за своєю структурою (складається з Частинок слів) і ще не зв'язне. Щоб зрозуміти таке мовлення, необхідно враховувати конкретну ситуацію, в якій перебуває дитина і якої воно безпосередньо стосується. Мовлення є новою властивістю, показником того, що попередня соціальна ситуація розвитку дитини розпалася. Замість єдності батьків і немовляти, з'явилися двоє: дорослий і дитина.

Криза першого року життя. Протягом першого року в житті дитини відбувається різка зміна ситуації, яка виявляється в переході від біологічного типу розвитку (несформованості поведінки, безпорадності, потреб у їжі й теплі) до соціального (активності, потреб у взаємодії з іншою людиною, пізнанні навколишнього світу), що, як правило, дається їй дуже непросто, породжує кризові переживання.

Криза першого року життя - криза, яка обумовлена руйнуванням необхідності емоційної взаємодії дитини з дорослим і проявляється в плаксивості, похмурості, інколи в порушенні сну, втраті апетиту тощо.

Головною ознакою кризи першого року є різке зростання незалежності дитини від дорослих: вона опановує ходьбу і предметні дії, стає активнішою, з нею не можна не рахуватися. За такої ситуації загострюються переживання, чутливість до різноманітних впливів. Протягом цього періоду розвитку важливим є встановлення соціальних зв'язків дитини з усіма членами сім'ї (дорослими та іншими дітьми). Усе це зумовлює появу в результаті кризових переживань почуття довіри немовляти до об'єктів навколишнього світу. Усвідомлюючи значущість кризового періоду в житті дитини, дорослі повинні вчасно перебудувати стосунки з нею, надати їй більше свободи і самостійності.

У річному віці соціальна ситуація розвитку різко змінюється. Ще недавно безпорадна дитина, будь-яка потреба якої опредмечувалася дорослим, тепер уже багато чого навчилася. Здатність самостійно пересуватись відкрила для неї загадковий світ предметів. Якщо раніше дорослий був центром її світу, то тепер вона мовби заворожена предметами. З'являються перші афективні реакції - сильні короткочасні нервово-психічні збудження, пов'язані переважно з невдачами, які виникають у процесі засвоєння предметних дій. Зв'язок між дитиною і дорослим опосередковується предметом.

Нормальне подолання кризи першого року життя спричинює роз'єднання предметної і соціальної складових безпосереднього оточення дитини, розпад пра-Ми, становлення першої форми Я як основи для розвитку предметної маніпуляції, в результаті якої пізніше виникає Я-діюче.

Загалом, головними надбаннями віку немовляти є пізнавальний розвиток, взаємодія з неживими предметами і людьми, які його оточують, ходьба, поява мовлення. Подолання кризи першого року життя зумовлює подальший розвиток дитини. На цьому етапі відбуваються перехід від біологічного до соціального типу розвитку, оволодіння "діалогом" із дорослим, значні зрушення у пізнавальному розвитку (розпізнавання інформації на основі оперативних одиниць сприймання і сенсорних еталонів, розвиток упізнавання та оперативної пам'яті), формування мовлення, структур взаємодії з предметами та оточуючими людьми, розширення соціальної ситуації розвитку завдяки оволодінню ходьбою, проявляються перші афективні реакції.

Раннє дитинство (від 1 року до 3 років)

Інформація, релевантна " Раннє дитинство (від 1 року до 3 років) "

Народившись, дитина відділяється від матері фізично, але біологічно зв'язаний з нею ще тривалий час. Наприкінці дитинства, набуваючи деяку самостійність, він стає біологічно незалежним. Починає руйнуватися ситуація нерозривної єдності дитини і дорослого - ситуація «Ми», як назвав її Л.С. Виготський. А ось наступний етап - психологічне відділення від матері-настає вже в

Фази життєвого розвитку людини - вікові періоди, що виділяються в різних класифікаціях, по різних підставах. Найбільш поширена сучасна міжнародна класифікація виділяє наступні фази: дитячий вік, раннє дитинство, середнє дитинство, підлітковий (юнацький) вік, молодість і рання дорослість, зрілий вік, похилий вік (років): - дитинство - період

Отже, маючи на увазі, що нам, зрештою, все-таки треба буде дотримуватися якоїсь певної періодизації, проведемо короткий порівняльно-порівняльний аналіз. Який же вік ховається за всіма цими словами - дитинство, дитинство, підліток і т. д.? Наскільки близькі або далекі один від одного різні класифікації? Дитинство розглядається як вік: до 1 року (В.С.Мухина,

Раннє дитинство в житті дитини займає досить своєрідне становище. Порівняно з дитинством в цьому віці кілька знижуються темпи збільшення ваги і росту тіла, але при цьому значно удосконалюється безліч навичок і вмінь. Дивовижні результати психічного розвитку в цьому віці. Це впевнена ходьба і розгорнута предметна діяльність, досить розвинена мова і предметне

План 1. Різні авторські періодизації вікового розвитку. 2. Порівняльний аналіз різних периодизаций вікового розвитку. Ключові слова: фази життєвого розвитку людини, дитинство, раннє дитинство, середнє дитинство, підлітковий вік, юність, період акме, рання дорослість, пізня дорослість, старість. - фази життєвого розвитку людини - вікові періоди,

Після дитинства починається новий етап розвитку людини-раннє дитинство (від 1 року до 3 років). Дитинство озброїло дитини умінням дивитися, слухати. Дитина починає опановувати тілом, керувати рухами рук. У ранньому віці дитина вже не безпорадна істота, він надзвичайно активний у своїх діях і в прагненні до спілкуванню з дорослими. На першому році життя у немовляти сформувалися

План 1. Різні авторські періодизації вікового розвитку. 2. Порівняльний аналіз різних периодизаций вікового розвитку. Ключові слова: фази життєвого розвитку людини, дитинство, раннє дитинство, середнє дитинство, підлітковий вік, юність, період акме, рання дорослість, пізня дорослість, старість. - фази життєвого розвитку людини - вікові періоди,

В основу періодизації психічного розвитку дитинства Д. Б. Ельконін взяв обгрунтовані Л. С. Виготським критерії - соціальну ситуацію розвитку і психічне новоутворення, а також провідну діяльність, виділену А.Н. Леонтьєвим, як механізм розвитку. Етапи психічного розвитку визначені наступні. I. Дитячий вік (до 1 р.): - соціальна ситуація розвитку - батьки; -

Можна виділити дві протилежні точки зору на процес психічного розвитку. Перша розглядає розвиток як безперервний (тобто йде не зупиняючись, тому вікові етапи не мають чітких меж) процес, а друга дає зрозуміти, що розвиток - дискретно (тобто проходить певні стадії, в результаті чого видно кордону становлення психіки). Більшість вчених

Після визначення однієї з груп інвалідності медико- реабілітаційна експертна комісія встановлює її причину. При визначенні причини інвалідності МРЕК виходять з клінічних даних, з медичної та іншої документації. МРЕК встановлює наступні юридичні причини інвалідності: - загальне захворювання, - професійне захворювання, - трудове каліцтво, - інвалідність з

За кризою першого року життя приходить стабільне раннє дитинство. Воно охоплює вік від 1 до 3 років і закінчується кризою 3 років. Психофізіологічними особливостями цього періоду можна вважати : 1) наявність тісного взаємозв'язку фізичного і психічного розвитку (будь-які відхилення у фізичному розвитку можуть привести до психічних порушень), 2) індивідуальні темпи розвитку (в силу

Дошкільне дитинство - великий відрізок життя дитини. Умови життя в цей час стрімко розширюються: рамки родини розсовуються до меж вулиці, міста, країни. Дитина відкриває для себе світ людських відносин, різних видів діяльності і суспільних функцій людей . Він відчуває сильне бажання включитися в цю доросле життя, активно в ній брати участь, що, звичайно, йому ще недоступно.

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...