План заходів щодо мікроспорії в доу Likar24.ru

Головна » Захворювання нирок » План заходів щодо мікроспорії в доу

План заходів щодо мікроспорії в доу

План заходів щодо розв ’

Про план заходів щодо розв’язання проблем соціального захисту інвалідів та забезпечення захисту їх прав

^ Голова державної адміністрації Д. Андріюк

1. Здійснювати заходи для активізації роботи органів виконавчої влади, спрямованої на привернення уваги суспільства до проблем людей з інвалідністю, популяризацію загальнолюдських цінностей, толерантного та поважного ставлення до осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Відділи райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту; культури і туризму; охорони здоров’я; освіти; управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2. Активізувати взаємодію з громадськими організаціями інвалідів району, залучати в установленому порядку представників ,,комітету доступності” до розгляду питань, пов’язаних із доступністю для осіб з обмеженими фізичними можливостями об’єктів соціальної, житлової та громадської забудови, транспортної інфраструктури, інформаційного середовища, та здійснення моніторингу стану виконання таких рішень.

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації; Рахівський територіальний центр обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (за згодою), Ясінянський територіальний центр обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (за згодою), Рахівський районний реабілітаційний центр інвалідів та дітей-інвалідів (за згодою)

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації; директор Ясінянського територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (за згодою)

Управління райдержадміністрації: фінансів, праці та соціального захисту населення

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації; управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації; Рахівський районний центр реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (за згодою)

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Відділи райдержадміністрації: містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства; культури і туризму; охорони здоров’я; освіти спільно з інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Рахівському районі, виконкомами сільських, селищних, міської рад

Реферати українською

Реферати українською » Финансовые науки » Розробка заходів щодо поліпшення фінансування діяльності дошкільних освітніх установ (ДОУ) на прикладі дошкільного освітнього закладу № 29 г.Чайковский

Реферат Розробка заходів щодо поліпшення фінансування діяльності дошкільних освітніх установ (ДОУ) на прикладі дошкільного освітнього закладу № 29 г.Чайковский

Номенклатура справ за охорони праці у дошкільній освітньому установі №29 «Оленка»

1. Загальна документація з охорони праці.

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку

1.2. Накази керівника освітнього закладу з особового складу та особисті справи, включаючи трудові книжки працівників. 1.3. Посадові інструкції на поділ обов'язки, своїх правах і відповідальності у сфері охорони праці складаються кожне посадова особа.

1.4. Наказ про призначення осіб, відповідальних за організацію охорони праці та безпечної роботи.

1.5. Наказ про призначення осіб, відповідальних за газове господарство. 1.6. Угоду адміністрації, і профспілкового комітету з питань охорони праці (укладається календарний рік).

1.7. Акт перевірки виконання угоди з охорони праці (Складається 2 рази на рік).

1.8. Положення про порядок проведення 3-хступенчатого контролю над забезпеченням безпеки праці.

1.9. План організаційно-технічних заходів щодо поліпшення умов і охорони праці, здоров'я працюючих, і учнів (вихованців). 1.10. План заходів із попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

1.11. Журнал реєстрації нещасних випадків.

1.12. Акти про нещасних випадків з виробництва (Н-1) і з учнями (>Н-2).

1.13. Повідомлення про наслідки від нещасного випадку з виробництва і з учнями.

1.14. Звіт про кількість днів неявок у зв'язку з тимчасової непрацездатністю постраждалих при нещасних випадків (форма7-травматизм). 1.15. Звіт про стан умов праці, пільги і компенсації до праці в несприятливі погодні умови праці (>1-Т (умови праці)).

1.16. Розпорядження державні органи нагляду з ліквідації порушень правил охорони праці.

1.17. Список професій, спеціальностей, робіт, у яких заборонено застосування праці осіб, які досягли 18 років. 1.18. Список професій та виконання робіт із тяжкими і шкідливими умовами праці, у яких забороняється застосування праці жінок.

1.19. Перелік посад і будь-яких професій з шкідливими умовами праці, робота у яких дає права на додаткова відпустка і скорочений робочого дня.

1.20. Перелік робіт науковців і будь-яких професій, дає право робітникам і службовцям декларація про отримання молока чи інших рівноцінних продуктів харчування у зв'язку з шкідливими умовами праці.

1.21.Санитарно-технические паспорти лабораторій (майстерень, цехів) з актами приймання їх у дію.

2. Перелік документації по індивідуальний захист працюючих2.1.Пофамильний список працівників, зобов'язаних проходити періодичні медичні огляди.

2.2. Перелік професій і виробництв (робіт), у яких обов'язково проходження медичних оглядів.

2.3. Графік проведення періодичних медичних оглядів. 2.4. Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду.

2.5. Перелік безплатно котра видається спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуальної захисту.

2.6. Особиста картка обліку спецодягу,спецобуви і запобіжних пристосувань.

3. Документація поинструктажам і інструкціям.

3.1. Журнал обліку вступних інструктажів.

3.2. Програма вступного інструктажу.

3.3. Журнал інструктажу робочому місці.

3.4. Програма первинного інструктажу.

3.5. Перелік професій із зазначенням тривалості стажування робочому місці.

3.6. Журнал інструктажу учнів технічно безпеки з організацією громадського корисного, продуктивної праці і за проведенні позакласних і позашкільних заходів.

3.7. Класні журнали з записами проведення вступного інструктажу і первинного інструктажу робочому місці учнів по хімії, фізиці, біології, трудовому та професійному навчання, інформатики, фізичного виховання, безпеки життєдіяльності (>БЖ).

3.8. Листок здоров'я в класних журналах, заповнений усім учнів. 3.9. Перелік професій і деяких видів робіт, за якими мають розроблені інструкції.

3.10. Наказ щодо заснування про розробку (перевиданні, продовженні) інструкцій

3.11. Інструкції з охорони праці, найменування інструкцій має відповідати переліку.

>3.12.Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці. 3.13. Журнал обліку інструкцій з охорони праці.

4. Документація з навчання і перевірці знань за безпеку праці 4.1. Перелік професій, затверджений керівником, звільнювалися від первинного і повторних інструктажів з охорони праці.

4.2. Перелік посад і будь-яких професій, робота з яким вимагає проходження перевірки спеціальних знань.

>4.3.Приказ про призначення комісій з перевірки знань за безпеку праці.

4.4. Графік перевірки знань за безпеку праці.

4.5. Програми навчання робочих безпеки праці.

>4.6.Программа навчання керівників і спеціалістів безпеки праці.

4.7. Екзаменаційні білети чи запитальники за безпеку праці.

4.8. Протоколи засідання з перевірки знань за безпеку праці.

4.7. Журнал реєстрації видачі посвідчень з охорони праці. 5. Документація на роботах підвищеної небезпеки

5.1. Перелік робіт науковців підвищеної небезпеки, виконуваних за спеціальними правилами.

5.2. Накази про призначення відповідальних осіб за виробництво робіт підвищеної небезпеки.

5.3. Журнал реєстраціїнарядов-допусков на роботи підвищеної небезпеки. 5.4. Перелік професій і деяких видів робіт, яких пред'являються підвищені вимогами з техніці безпеки.

5.5. Інструкція про порядок виконання підвищеної небезпеки.

6. Документація по електробезпеки

6.1. Наказ про призначення особи, відповідального заелектрохозяйство. 6.2. Перелік посад ІТП іелектротехнологического персоналу, які повинні мати кваліфікаційну групу з електробезпеки. 6.3. Перелік професій та робочих місць, потребують присвоєння першої кваліфікаційної групи з електробезпеки.

6.4. Журнал перевірки знаньнеелетротехнического персоналу на 1 групу з електробезпеки.

6.5. Наказ про створення Комісії з перевірки знань електротехнічного персоналу.

6.6. Журнал перевірки знань «Правил експлуатації електроустановок споживачів» іПТБ при експлуатації електроустановок споживачів».

6.7. Розпорядження про стажуванні робочому місці. 6.8. Протоколи виміру опорів ізоляції електроустановок, апаратів, вторинних ланцюгів і електропроводок до1000В. 6.13. Протоколи виміру опорузаземляющих пристроїв. 6.14. Паспорт назаземляющее пристрій.

>6.15.Журнал обліку, і змісту захисних коштів.

7. Документація по безпечної експлуатації механізмів і машин 7.1. Накази щодо роботи автотранспортних коштів.

7.2. Журнал обліку періодичних оглядів механізмів і агрегатів, не підконтрольнихГосгортехнадзору РФ.

8. Документація по безпечної експлуатації будинків та споруд

8.1. Наказ створення стеження станом і експлуатацією будинків та споруд.

Технічний паспорт будинок освітнього закладу. 8.3. Технічний журнал по експлуатації будинку (споруди). 9. Документація з пожежної безпеки.

9.1. Плани евакуації у разі пожежі і надзвичайних ситуацій (кожному поверсі, у спортзалі, майстерня, котельної.).

9.3. Призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку.

9.4. Наказ про призначення особи, відповідального коштом пожежогасіння.

9.5. Наказ про забезпечення пожежної безпеки.

9.6. Журнал реєстрації протипожежного інструктажу. 9.7. Інструкція про заходи пожежної безпеки.

9.8. Інструкція по евакуації (на плані евакуації).

9.9. План заходів із протипожежної безпеки освітнього закладу.

9.10. Інструкція про порядок дій персоналу при спрацьовуванні пожежної автоматики (на плані евакуації).

10. Документи про готовність об'єктів на експлуатацію.

10.1. Акт готовності освітнього закладу до нового навчальному року.

10.2.Акти-разрешения для проведення занять у навчальних своїх майстернях і спортивних залах, в кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, обслуговуючої праці.

10.3. Акти врегулювання введення в експлуатацію знову встановленого обладнання у навчальних своїх майстернях і лабораторіях.

10.4. Акт технічного обслуговування та внутрішніх пожежних кранів.

10.5. Акт ревізії котельної.

10.6. Акт опресовування опалювальної системи.

10.7. Акт обробки дерев'яних конструкцій горищного приміщення вогнезахисним складом.

№ 111 Про план заходів щодо реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року у Володимирецькому районі

Про план заходів щодо реалізації

Національного плану дій з виконання

резолюції Ради Безпеки ООН 1325

«Жінки, мир, безпека» на період

до 2020 року у Володимирецькому районі

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 182 «Про план заходів щодо реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року в Рівненській області» та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року

№ 113-р “Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року»:

  1. Схвалити план заходів щодо реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року у Володимирецькому районі (далі – план заходів) згідно з додатком.
  2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації подати план заходів районній раді на затвердження у встановленому порядку.
  3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити в межах обсягу видатків у районному бюджеті кошти на реалізацію плану заходів.
  4. Виконавцям інформувати управління соціального захисту населення районної державної адміністрації про хід виконання плану заходів щороку до 25 січня.
  5. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації узагальнену інформацію про хід виконання плану заходів подавати департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації щороку до 01 лютого.
  6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Ковальчук Н.В.

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Actionteaser.ru - тизерная реклама