Отогенний абсцес лівої скроневої частки Likar24.ru

Головна » Захворювання нирок » Отогенний абсцес лівої скроневої частки

Отогенний абсцес лівої скроневої частки

Отогенний абсцес головного мозку

ЛікуванняВпровадження в клінічну практику спочатку сульфаніламідних препаратів, а потім і антибіотиків призвело до значного зменшення летальності від менінгіту.

Лікування Насамперед включає хірургічну санацію вогнища і антимікробну терапію. Елімінація інфекційного вогнища є обов'язковим першочерговим заходом незалежно від тяжкості стану хворого і поширеності змін у вусі. При отогенних внутрішньочерепних ускладненнях, обумовлених хронічним запаленням в середньому вусі, роблять розширену сануючу операцію вуха, яка, крім звичайного обсягу оперативного втручання, включає обов'язкове оголення твердої мозкової оболонки в області даху соскоподібного відростка і сигмовидної синуса. Одночасно з операцією повинна бути почата антибактеріальна терапія. Схеми лікування отогенного менінгіту антибіотиками численні з точки зору вибору антибіотиків, їх комбінацій, доз і способів застосування. Найбільш ефективно введення антибіотика в початковій стадії захворювання, оскільки мається бактеріємія, вогнища інфекції в оболонках не організували, мікроб не оточений гноєм і на нього легше впливати препаратом.

Отогенний абсцес головного мозку

Отогенний абсцес півкуль головного мозку

Отогенні абсцеси локалізуються, як правило, в скроневій частці та мозочку, причому в скроневій частці вони зустрічаються удвічі частіше. Якщо абсцес мозку виникає внаслідок прямого поширення інфекції з вуха, то між кісткою та твердою мозковою оболонкою спочатку утворюються гнійні нашарування. Подальше проникнення інфекції здійснюється або шляхом прориву твердої мозкової оболонки, котра довго цьому перешкоджає, або найчастіше шляхом зонального тромбозу вен із подальшим проникненням у глибину мозку за ходом судин, що прямують у мозкову речовину.

Проникнення мікроорганізмів у мозок спочатку спричиняє вогнищевий енцефаліт, потім гнійне розплавлення мозкової тканини. Ця ділянка розплавлення обмежується капсулою з розвитком абсцесу. Для утворення міцної капсули необхідно 3-6 тиж.

Клініка отогенного абсцесу визначається двома складовими чинниками: об'ємний процес і гнійне запалення.

Виділяють 4 стадії клінічного прояву абсцесу: початкова, прихована, явна і термінальна.

Початкова стадія найчастіше проявляється клінікою гнійного менінгіту або менінгоенцефаліту, котра розвивається на тлі хронічного гнійного епітимпаніту. Після лікування стан хворих поліпшується (прихована стадія) на 2-4 тиж. Явна стадія проявляється виникненням ознак підвищеного внутрішньочерепного тиску та вогнищевими симптомами. Термінальна стадія триває декілька днів і закінчується смертю внаслідок явищ наростання набряку мозку, паралічу життєво важливих центрів або прориву абсцесу в шлуночки мозку.

Найчастіше клініка отогенного абсцесу скроневої частки характеризується ознаками об'ємного процесу і гнійного запалення. Обмежене скупчення гною з набряком мозкової тканини в порожнині черепа дає подібну картину з пухлиною головного мозку та проявляється: 1) гіпертензійним синдромом; 2) вогнищевими неврологічними порушеннями; 3) дислокаційним синдромом.

Гнійне ураження характеризується локальними симптомами та симптомами внутрішньочерепного запального процесу, які проявляються явищами загальної інтоксикації організму, підвищенням температури тіла від субфебрильної до високої, характерними запальними змінами крові та менінгеальним синдромом різного ступеня вираженості. Під час люмбальної пункції визначають підвищений лікворний тиск, плеоцитоз різного ступеня вираженості з перевагою лімфоцитів, підвищеною кількістю білка.

Якщо відбувається прорив абсцесу в лікворну систему, стан хворих різко погіршується, наростають явища інтоксикації, менінгоенцефаліту або вентрикуліту, можлива смерть.

Безпосереднє сполучення внутрішнього вуха з мостомозочковими відділами задньої черепної ямки створює умови для виникнення абсцесу мозочка. Дуже часто причиною абсцесу мозочка буває тромбоз сигмоподібного синуса, інколи спостерігається поєднання абсцесу мозочка та синус-тромбозу. Ділянка мозочка, яка перебуває в стані енцефаліту, поступово розплавлюється, обмежуючись від інтактних тканин захисною капсулою. Капсула абсцесів мозочка на відміну від супратенторіальних абсцесів відносно рихла, легко рветься.

Клініка абсцесу мозочка характеризується симптомами вогнищевого ураження мозочка. Звичайно виявляється мозочкова гіпотонія на боці розміщення абсцесу – рука слабко опирається під час згинання. Одним із провідних симптомів ушкодження мозочка є атаксія. У позі Ромберга та підчас руху вперед і назад хворий відхиляється в бік ураження мозочка. Характерним для ураження мозочка с неможливість виконання флангової ходи в бік ураження. Хворий на лабіринтит відхиляється в бік повільного компонента ністагму, також відхиляються обидві руки. За наявності абсцесів мозочка спостерігаються атаксичні розлади тільки на боці ураження – спонтанне промахування, адіадохокінез. Виконуючи вказівну пробу, хворий не потрапляє пальцем у палець того, хто обстежує, а промахується рукою в бік ураження. Під час виконання пальценосової та п'ятково-колінної проб рука та нога на боці ураження рухаються з перевищенням необхідного обсягу та заносяться далі, ніж цього вимагають. Специфічною для ураження мозочка с проба на діадохокінез. Досліджуваний проводить супінацію та пронацію обома руками. За умови ураження мозочка спостерігається різке відставання руки на хворому боці – адіадохокінез.

У хворих з абсцесами мозочка часто спостерігається велико- або середньорозмашистий горизонтально-ротаторний спонтанний ністагм, спрямований у хворий бік. З розвитком абсцесу мозочковий ністагм посилюється. Лабіринтний ністагм у разі підвищення збудливості лабіринту спрямований у бік хворого вуха, а за умови виключення лабіринту – в здоровий, через 3-4 тиж настає компенсація і ністагм зникає.

Гіпертензійний синдром у хворих з абсцесом мозочка розвивається значно частіше та швидше, ніж у разі супратенторіальних уражень. Він може бути різного ступеня вираженості: від гіпертензійного головного болю до появи оклюзійно-гідроцефальних приступів із зупинкою дихання та серцевої діяльності внаслідок утруднення лікворовідтоку. У хворих з абсцесом мозочка можливе зміщення мигдаликів мозочка в потилично-шийно-дуральну лійку, рідше – мозочково-тенторіальне вклинення.

Абсцеси мозочка, як і абсцеси іншої локалізації, мають такі самі симптоми запального процесу. У лікворі виявляють підвищену кількість білка і, як правило, помірний лімфоцитарний мієлоцитоз.

Варто зазначити, що люмбальна пункція в разі підозри на абсцеси мозочка має проводитися дуже обережно, під контролем мандрена з мінімальним виведенням ліквору, оскільки швидке виведення ліквору може спричинити зміщення мигдаликів мозочка та зупинку дихання.

Отогенний менінгіт, або лептоменінгіт, являє собою гнійне запалення м'якої мозкової оболонки і є одним із найпоширеніших отогенних внутрішньочерепних ускладнень.

Патологічна анатомія. М'яка мозкова оболонка набрякає, стає гіперемійованою, нерідко вона вкривається фібринозним нальотом. У субарахноїдальному просторі з'являється серозний ексудат, який незабаром стає гнійним або гнійно-фібринозним. Маса спинномозкової рідини збільшується в 5 разів і більше. Запальний процес поширюється на речовину мозку, що веде до набряку та згладженості мозкових звивин, утворення вогнищ розплавлення, так званого енцефаліту. Тому дане захворювання називається менінгоенцефалітом.

Клініка. Захворювання характеризується гострим початком, високою температурою тіла. Температурна крива постійного типу. Загальний стан хворого дуже важкий.

Найраннішим та домінуючим симптомом, що часто зустрічається, є інтенсивний головний біль, який виникає внаслідок внутрішньочерепної гіпертензії. Головний біль посилюється внаслідок будь-якого зовнішнього подразнення – тактильного, звукового, світлового. Він може досягнути значної інтенсивності та мати дифузний характер. Наростання інтенсивності головного болю аж до крику хворого є поганою прогностичною ознакою і часто передує коматозному стану з наступним летальним кінцем, якщо не будуть застосовані сучасні лікувальні засоби. Спостерігаються нудота та блювання. Пульс лабільний, у разі наростання гіпертензійного синдрому сповільнений, у термінальний період різко частішає. Спостерігається сонливість, іноді психомоторне збудження – галюцинації, делірій.

Хворі частіше лежать на боці з зігнутими ногами та закинутою головою. Важливим клінічним проявом менінгіту є оболонкові, або менінгеальні, знаки.

Ригідність м'язів потилиці проявляється напруженням задніх шийних м'язів унаслідок намагання пасивно нахилити голову хворого вперед так, щоб підборіддя змогло доторкнутися грудини за умови закритого рота. При цьому з'являється різкий біль у потилиці. Ступінь недоведення підборіддя до грудини визначає вираженість симптому, який оцінюється за кількістю пальців, розташованих між підборіддям та грудиною.

У разі приєднання енцефаліту, який супроводжується ураженням рухової системи, що пов'язує рухові центри кори великого мозку з руховими ядрами черепних нервів та клітинами передніх рогів спинного мозку, нерідко виникають пірамідні знаки. Ураження черепних нервів свідчить про поширення процесу на основу мозку.

Велике значення для діагнозу менінгіту, визначення загального стану та прогнозу мають дані аналізу спинномозкової рідини. Спинномозкова рідина, отримана шляхом пункції в поперековій ділянці, витікає під підвищеним тиском (300-400 мм вод. ст. і вище), може витікати струминно. Ліквор мутний, іноді гнійний, з великою кількістю клітинних елементів, як правило, переважають нейтрофіли над лімфоцитами. Підвищується вміст білка, глобулінові реакції позитивні або різко позитивні. Вміст цукру та хлоридів знижений. Інколи вдається знайти гноєрідні бактерії, що полегшує вибір відповідного антибіотика. Виявляються при цьому ті самі мікроорганізми, що спричинили гнійне запалення у вусі.

У крові визначають нейтрофільний лейкоцитоз, зсув формули вліво та збільшену ШОЕ.

Виявляють зміни на очному дні в 30% хворих.

Отогенний абсцес лівої скроневої частки

Поява більш ясною клінічної симптоматики визначає початок явного періоду хвороби. Перехід в цей стан може бути швидким або, навпаки, настільки затушувати, що грань між ним і латентним періодом стирається.Часто буває важко вирішити питання, чи виникає зміна клінічної картини в результаті збільшення обсягу абсцесу або у зв'язку з появою того чи іншого ускладнює процесу.

Прояв явного періоду прийнято ділити на симптоми загальні, загальномозкові та місцеві. Виражена температурна реакція у хворих з неускладненим абсцесом мозку спостерігається рідко. Джерело підйому температури вище 38 градусів доводиться частіше шукати в причинному отиті або в супутніх абсцесу енцефалітіческіе або менинго-енцефалітіческіе змінах.

Характерним для неускладненого инкапсулированного абсцесу слід швидше вважати субфебрильную або нормальну температуру. Озноби спостерігаються рідко. Загальний стан і самопочуття хворих можуть бути іноді дуже важкими; часом же - залишаються задовільними. Порушення харчування виникає в міру прогресування захворювання.

Зміни крові при неускладнених абсцесах мозку малохарактерні. Найбільш постійним серед них слід вважати підвищену РОЕ. Лейкоцитоз не є обов'язковим супутником отогенного абсцесу мозку. Зрушення формули білої крові вліво відзначається Р. А. Шахнович у половини спостерігалися їм хворих. Зміни крові пов'язані, мабуть, не стільки з самим абсцесом, скільки з супутнім менинго-енцефалітом.

Ведучий симптом в групі загальномозкових проявів - Головний біль. Діагностична цінність його применшується тим, що цефальгія властива багатьом іншим захворюванням. Більш-менш переконливо говорить вона про абсцесі мозку лише при різкій інтенсивності і відомої обмеженості (локальний біль). Такий біль може бути постійною або пріпадкообразной. В останньому випадку поза нападу вона все ж рідко зникає повністю.

При мозочкових абсцесах біль відчувається зазвичай в потиличній області. Абсцеси скроневої частки мозку супроводжуються іноді цефальгіей тригеминального характеру з лобно-скроневої і орбітальної локалізаціями. Рідше спостерігається біль, що поширюється по всій половині, і ще рідше - по всій голові. Посилення болю при поколачивании по черепу над ураженим відділом мозку спостерігається при абсцесах мозку досить часто.

Блювота з'являється нерідко як під час цефалгії, так і у вільні від неї проміжки. При мозжечковой локалізації вона зустрічається частіше. Одним з досить типових симптомів абсцесу мозку є уповільнення пульсу, що доходить іноді до 40 ударів в хвилину і менше. Іноді брадикардія змінюється періодами нормального пульсу.

Зміна очного дна у вигляді застійного соска - не рідкісний, але в той же час і не обов'язковий симптом абсцесу мозку. Діагностична цінність його знижується тим, що він може спостерігатися при всякому ураженні центральної нервової системи, що супроводжується підвищенням внутрішньочерепного тиску. Зміни очного дна при абсцесах мозку зустрічаються в середньому майже в половині всіх випадків.

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Actionteaser.ru - тизерная реклама